BULDAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. DENİZLİ 1. İCRA DAİRESİ
T.C. DENİZLİ
1. İCRA DAİRESİ 2013/6381 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1.NOLU TAŞINMAZ -Taşınmaz Denizli Merkez Bağbaşı Mah Zeytinlik Mevkii 183 Ada 20 parselde kayıtlı 396M2 alanlı arsa üzerindeki ana yapınınbodrum kat1 nolu işyeri vasıflı bağımsız bölümdür.Taşınmaz Denizlinin orta üst gelir grubuna hitap edenbir bölgesi oluptaşınmazların çevresindegenellikle konut yerleşimi bulunmakta Taşınmaz her türlü alt ve üst yapı imkanlarından yararlanan bir konumdaolup Ulaşım sorunu yokturTaşınmaz bodrum+zemin+4 normal kattan oluşan ana taşınmazın bodrum katında 1 nolu bağımsız bölümdür Vatan Bulvarına cephelidirTaşınmaz hale hazırda market olarak kullanılmakta ve aktif haldedir.Taşınmazın giriş kapısı alüminyum doğramalı duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı zemin kaplaması ise karo fayans kaplamalıdır.Borçlunun hissesi tam olup 250.000,00.TL üzerinden satışaçıkartılmıştır
İMAR DURUMU :Belediye imar durumuna göre ayrık nizamlı 5 kat inşiiat izinli E:2.00 ön bahçe 5 metre komşu mesafe3,50 metredir.
Kıymeti:250.000,00.-TL KDVORANI :%18
1.     Satış Günü: 16/05/2014 günü - Saat 10:00 ile 10:10 arası
2.     Satış Günü: 10/06/2014 günü - Saat 10:00 ile10:10 arası Satış Yeri: Denizli Adliyesi 2 katında bulunan Denizli 1.icra müdürlüğü

içerisinde (252 nolu oda)
2.NOLU TAŞINMAZ Taşınmaz Denizli Merkez Babaşı Mah Zeytinlik Mevkii 183 Ada 20 parselde kayıtlı 396M2 alanlı arsa üzerinde bulunan ana taşınmazın 2.katındabulunan4 nolu bağımsız bölümdür.Taşınmaz 3 Oda 1salon 1 Wc ve 1 banyodan ibarettir.Taşınmaz net olarak 170M2alanlıdır.Taşınmazın işçilik ve malzeme kalitesi son derece iyi olup yaklaşık 4 senelik yapıdır.Taşınmazın odalarının zemini laminant kaplamalıgiriş kapısı çelik,iç kapıları lake kaplamalı ıslak zeminleri karo ve fayans kaplamalı odalarının tavanları kartonpiyer ve asma tavanlıdır.Borçlunun hissesi tam olup 180.000,00.-TL üzerinden satışa çıkartılmıştır.
İMAR DURUMU :Belediye imar durumuna göre ayrık nizamlı 5 kat inşiiat izinli E:2.00 ön bahçe 5 metre komşu mesafe3,50 metredir. Kıymeti: 180.000,00.-TL KDVORANI :%8
1.     Satış Günü: 16/05/2014 günü - Saat 10:15 ile 10:25 arası
2.     Satış Günü: 10/06/2014 günü - Saat 10: 15 ile 10:25 arası

Satış Yeri: Denizli Adliyesi 2 katında bulunan Denizli 1.icra müdürlüğü içerisinde (252 nolu oda)
İİK.127 Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebliğatların tebliğ imkansızlığı halinde işbusatış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini(*) geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (*) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(*)Bu artırmada elektronik ortamda teklif vereceklerin tahmin edilen değerin %50 sine eklenecek varsarüçhanlı alacaklar ve satış giderleri toplamını müdürlüğümüzdenöğrenebilirler
birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/6381 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/03/2014
_ _ Celalettin KARAKOYUNLU İcra Müdür Yardımcısı 39178
_ _ _ _ _
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (*) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(*)Bu artırmada elektronik ortamda teklif vereceklerin tahmin edilen değerin %50 sine eklenecek varsarüçhanlı alacaklar ve satış giderleri toplamını müdürlüğümüzdenöğrenebilirler