DENİZLİ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMİSİNDEN
T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMİSİNDEN
Sayı :2014/23 Tereke
Davacı Canan Avcı tarafından mahkememize terekenin resmen yönetilmesi ve tasfiye istemli dava açılmış olmakla;    
DENİZLİ ili, Çal ilçesi, ORTAKÖY mah/köy 48 Cilt, 294 aile sıra no 16 sıralı aile kayıtlı 14/03/2006 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET AKINCILAR’dan alacaklı olan ve murise borcu olanların, TMK’nun 621. maddesine göre en geç  ikinci ilan tarihinden itibaren 1 ay sonrasına kadar mahkememize müracaat etmeleri, alacağa ilişkin belgeleri sunmaları, alacaklıların süresi içinde başvurmaması ve belge sunmaması halinde alacak haklarının sona ereceği ilan olunur.