DOĞA VE ÇEVRE VAKFI 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO
T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
DENİZLİ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2013/337 Esas - 2014/53 Karar
İLAN
3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/337 esas ve 2014/53 karar sayılı davası için,
Denizli ili Merkez ‹lçe ‹stiklal Mahallesi cilt no: 17 hane no: 518’de nüfusa kayıtlı İrfan ve Mesude’den olma, 22.08.1982 d.lu Nuriye Kırmızı’nın nüfus kaydında Nuriye olan isminin Nur olarak değiştirilmesine, Nuriye isminin kayden iptaline karar verilmiştir.