MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
T.C. BULDAN iCRA DAiRESi
T.C.  BULDAN iCRA DAiRESi
İCRA DAİRESİ 2014/288 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
tarla nitelikli taşınmaz
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü Satış Yeri
Denizli, Buldan, Alandız mah Yelligeri Mevkii 166 Ada, 154 Parselde kayıtlı
2.500,00m2 Tam
; Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Mad yapılaşma koşullarına uyulacaktır
: 20.000,00 TL
:%18
1 1/03/2015 günü 10:00 - 10:05 arası 06/04/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
Buldan Hükümet Konağı On Giriş Bahçesi Buldan/DENİZLİ -
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri nitelikli taşınmaz
Denizli, Buldan, Alandız Mah Akyol mevkii 152 Ada, 2 Parselde kayıtlı tarla
Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü Satış Yeri
: 115.613,25 ın2 : 3/16
: Plansız alanlar yönetmeliğinin 63'. Mad yapılaşma koşullarına uyulacaktır :21.677,48 TL :%18
: 11/03/2015 günü 10:15 - 10:20 arası : 06/04/2015 günü 10:15-10:20 arası
: Buldan Hükümet Konağı On Güiş Bahçesi Buldan/DENİZLİ -
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri nitelikli taşınmaz Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü Satış Yeri
: Denizli, Buldan, Alandız Mah Akyol Mevkii 152 Ada, 4 Parselde kayıtlı tarla
: 6.825,21 m2 :3/16
: Plansız alanlar yönetmeliğinin 63v Mad yapılaşma koşullarına uyulacaktır : 12.797,44 TL :%18
: 11/03/2015 günü 10:25 - 10:30 arası : 06/04/2015 günü 10:25 - 10:30 arası
: Buldan Hükümet Konağı Ön Giriş Bahçesi Buldan/DENİZLİ -
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri
nitelikli taşınmaz Yüzölçümü
Denizli, Buldan, Alandız Mah Akyol Mevkii 152 Ada, 5 Parselde kayıtlı tarla
16.116,37m2

Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü Satış Yeri
3/16
: Plansız alanlaryönetmeliğinin 63.lMad yapılaşma koşullarına uyulacaktır :36.261,83 TL %18
: 11/03/2015 günü 10:40 - 10:45 arası : 06/04/2015 günü 10:40 - 10:45 arası
: Buldan Hükümet Konağı Ön Giriş Bahçesi Buldan/DENİZLİ -
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri nitelikli taşınmaz Yüzölçümü Arsa Payı imar Durumu Kıymeti KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü Satış Yeri
: Denizli, Buldan, AlandızMah Alandız Mevkii 157 Ada, 3 Parselde kayıtlı tarla
: 16.150,00m2 :3/16
: Plansız alanlaryönetmeliğinin 63. Mad yapılaşma koşullarına uyulacaktır
: 45.421,88 TL
:%18
: 11/03/2015 günü 10:55 - 11:00 arası : 06/04/2015 günü 10:55 - 11:00 arası
: Buldan Hükümet Konağı Ön Giriş Bahçesi Buldan/DENİZLİ -
6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri nitelikli taşınmaz Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü Satış Yeri
Denizli, Buldan, AlandızMah Alandız Mevkii 166 Ada, 2 Parselde kayıtlı tarla
8.361,76 m2 6/96
Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Mad yapılaşma koşullarına uyulacakta 4.442,18 TL %18
11/03/2015 günü 11:05 -11:10 arası 06/04/2015 günü 11:05-11:10 arası
Buldan Hükümet Konağı Ön Giriş Bahçesi Buldan/DENİZLİ -
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
tarla nitelikli taşınmaz.
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü Satış Yeri
Denizli, Buldan, Alandız Malı Beşçam Mevkii 166 Ada, 121 Parselde kayıtlı
3.900,00m2 3/16
Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Mad yapılaşma koşullarına uyulacaktır
10.968,75 TL
%18
11/03/2015 günü 11:15-11:20 arası 06/04/2015 günü 11:15 -11:20 arası
Buldan Hükümet Konağı Ön Giriş Bahçesi Buldan/DENİZLİ -
8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri
nitelikli taşınmaz

Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü Satış Yeri
: 5.750,00m2 :3/16
: Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Mad yapılaşma koşullarına uyulacaktır : 15.093,75 TL : %18
: 11/03/2015 günü 11:25 - 11:30 arası : 06/04/2015 günü 11:25 - 11:30 arası
: Buldan Hükümet Konağı Ön Giriş Bahçesi Buldan/DENİZLİ -
Satış şartlan : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artnmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacakhr.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse IHC 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatmnamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacakta.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/288 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvuımalaıı ilan olunur.12/01/2015
(İİKm.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden QRsdflS - mNm+zBB - G4cgE8o - 9BvglM= kodu ile erişebilirsiniz.