T.C. BULDAN iCRA DAiRESi
T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ
T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ 2014/202 TLMT.


Örnek No: 25*TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANIBir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatİS.Uyap.gOV.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, teklif verenlerin kıymetin %20 tutarında teminatın aşağıda belirtilen banka hesabımıza dosya numarası belirterek yatırmaları, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, IIK.nun 127.md.si uvarmca iş bu ilan aynı zamanda ilgililere satış ilam tebliğ mahiyetinde olduğu, fazla bilgi almak isteyenlerin^§k^na^.^|^ılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları tebliğ ve ilan olunur. 13/01/2015 <*4* * |' i* v.Junyamı rcra,Mü§ir'
1. İhale Tarihi •}2. İhale Tarihi İhale Yeri :    04/02/2015 günü, saat 10:00 -10:05 arası. ^ 19/02/2015 günü, saat 10:00 -10:05 arası.Sümer Mahallesi, Eski Çal Caddesi, No:lll (Ercan Otopark) Merkezefendi, DENİZLİ
No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1    40.000,00    1    %1    20BFJ02 Plakalı ,2013 Model, OPEL Marka, SD Tipli, Rengi Gri, Corsa 1.2 EssentıaMT5, otomobil, çok hafif çizikler var, camı filmli, lastikler yeni %40,
DENİZLİ 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ T.Vakıflarbankası T.A.O. Denizli Şubesi.
TR300001500158007290502039 (İİK m.114/1,114/3)
. (İİK m. 126)_
(*) ilgililer tabirine haciz sahipleri ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden JDİ9Dc7 - 8Mtpdap - OOXMuYW - kDMx78= kodu ile erişebilirsiniz.