T.C. ÇARDAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
ÇARDAK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Denizli-Bozkurt İlçe, 2175 Parsel No, KÖYİÇİ Mevkii, CUMALI Köyü,
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    : Tapu Kaydındaki Gibidir   
Kıymeti    : 5.690,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Denizli-Bozkurt İlçe, 2185 Parsel No, KÖYİÇİ Mevkii, CUMALI Köyü,
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    :  Tapu Kaydındaki Gibidir  
Kıymeti    : 4.590,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:05 - 10:10 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Denizli-Bozkurt İlçe, 12 Parsel No, CUMALI Mevkii,
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    :  Tapu Kaydındaki Gibidir  
Kıymeti    : 2.850,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Denizli İl-Bozkurt İlçe,70 Parsel No,YAYLAYURDUMevkii,CUMALI Köyü,
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    :  Tapu Kaydındaki Gibidir  
Kıymeti    : 42.600,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Denizli-Bozkurt İlçe,2228 Parsel No, HASANCA Mevkii,CUMALI Köyü,
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    : Tapu Kaydındaki Gibidir   
Kıymeti    : 8.320,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Denizli-Bozkurt İlçe, 2183 Parsel No, KÖYİÇİ Mevkii, CUMALI Köyü,
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    :  Tapu Kaydındaki Gibidir  
Kıymeti    : 2.156,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Denizli-Bozkurt İlçe,1631 Parsel No,HASANCA Mevkii, CUMALI Köyü,
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    : Tapu Kaydındaki Gibidir   
Kıymeti    : 2.100,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Denizli-Bozkurt İlçe,2047 Parsel No, KÖYİÇİ Mevkii, CUMALI Köyü, AVLULU KARGİR EV VE KAHVEHANE
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    : Tapu Kaydındaki Gibidir   
Kıymeti    : 26.480,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Denizli-Bozkurt İlçe,856 Parsel No,GÖLYERİ Mevkii, CUMALI Köyü,
Yüzölçümü    :   
İmar Durumu    :  Tapu Kaydındaki Gibidir  
Kıymeti    : 62.500,00 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : 
1. Satış Günü    : 26/07/2016 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2016 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri    : ÇARDAK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Satış şartları : 
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/06/2016


 
 
Ali ÖGEL
 Satış Memuru
 100817