T.C. DENİZLİ 5. İCRA DAİRESİ

Örnek No: 25*
T.C.
DENİZLİ
5. İCRA DAİRESİ
2012/5520 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.  07/06/2016
 
 
       5.İcra Müdür Yrd.
     Cengiz Çevik 164364

1.İhale Tarihi : 15/07/2016 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi : 16/08/2016 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
İhale Yeri : Şimşek icra Yediemin deposu Deliktaş mahallesi 2001 Sokak no:24 Denizli
 No
Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
40.000,00
1  
%1
 20AU124 Plakalı , 2011 Model , FORD Marka , HEÇBEK FİESTA Tipli , Otomobil  Ruhsatı yok,kontağı mevcut Lastikleri normal sol arka jant kapağı yok,muhtelif yerlerinde çizikler mevcut
 
1.İhale Tarihi : 15/07/2016 günü, saat 10:20 - 10:30 arası.
2.İhale Tarihi : 16/08/2016 günü, saat 10:20 - 10:30 arası.
İhale Yeri : Şimşek icra Yediemin deposu Deliktaş mahallesi 2001 Sokak no:24 Denizli
 No
Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2
30.000,00
1  
%18
 20AU908 Plakalı , 2010 Model , FORD Marka , Sağ arka kapıda çürük ve küflenme mevcut muhtelif yerlerinde çizikler mevcut ruhsatı yok kontağı mevcut
 


(İİK m.114/1, 114/3)