T.C. DENİZLİ 7. İCRA DAİRESİ

Örnek No: 25*
T.C.
DENİZLİ
7. İCRA DAİRESİ
2015/18 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/06/2016


 
 
Alev KARA
 İcra Müdür Yardımcısı
 58591
 


1.İhale Tarihi : 13/07/2016 günü, saat 15:15 - 15:20 arası.
2.İhale Tarihi : 29/07/2016 günü, saat 15:15 - 15:20 arası.
İhale Yeri : Kardeş Yediemin Deposu- Bağbaşı mah. Fevzi Çakmak cad. no:151 Denizli
 No
Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
45.000,00
1  
%1
35KC2224 Plakalı , 2013 Model ,ford connect panelvan gri renkli ,BB Van , sol ön karlık kırık, muhtelif çizikler mevcut, lastikler  eski.