T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMES

 T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No : 2016/599

Davacı, ALTINSOY KURUYEMİŞ KAFETERYA GIDA HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKETİ  tarafından  aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı, ALTINSOY KURUYEMİŞ KAFETERYA GIDA HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKETİtarafından İİK'nun 179/a-2 maddesi gereğince iflas davası açıldığı ve  davacı şirkete  tedbiren kayyum olarak resmi listeden seçilen  SMMM MEHMET SARI'nın atandığı,
İ.İ.K.'nun 166/2 maddesi  uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin, davaya katılmak isteyenlerin ve  iflas talebini, hakkındaki takipleri erteletmek ve borçlarının ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/04/2016

Katip 146787       Başkan 34245
 E-imzalı                                                                                                   E-imzalı