T.C. SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/126 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Kemal Yavaş  tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapusuz taşınmazın tescili  davasında verilen ara karar gereğince;

Dava konusu Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe köyü sınırları içerisinde, doğusunda tapulama harici taşınmaz ve davacının malik olduğu 609 parsel sayılı taşınmaz, batısında yol ve Cafer Yılmaz isimli şahsa ait taşınmaz, güneyinde davacıya ait 609 parsel sayılı taşınmaz ve yol, kuzeyinde davacıya ait 610 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu 10 dönümlük taşınmazın davacı Kemal Yavaş adına tespit ve tescili talep edildiğinden, bu taşınmazlarda üstün hak ve iddia sahiplerinin bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde  davacının iddialarını kanıtladığı takdirde dava konusu taşınmazın   davacı adına tespit ve tesciline karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/05/2016