T.C. SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/125 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Maliye Bakanlığı tarafından Eşe Yavuzyılmaz aleyhine Denizli ili Sarayköy ilçesi  Tosunlar Mahallesi 1129 parsel sayılı  taşınmazın  1140m2lik kısmında yapılacak mülkiyet  kamulaştırması  için  Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi  kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası açılmıştır .

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz Denizli ili Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi 1129 parsel sayılı  taşınmaz olup, taşınmazın 1140m2lik kısmında mülkiyet kamulaştırması yapılacağı ve tapu malikinin Eşe Yavuzyılmaz olduğu,kamulaştırmayı yapan idarenin Maliye Hazinesi olduğu, davalının 30 gün içerisinde  kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda  düzeltim davası açılabileceği,  bu davalarda husumetin Maliye Bakanlığına yöneltilmesi gerektiği, davalının yukarıda yazıldığı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi gerektiği, aksi  takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli  üzerinden kamulaştırılan parselin Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelini davalının adına açtırılacak   T.C Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatıracağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren iki hafta süre içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/05/2016