PASVAK KURBAN BAYRAMINA HAZIR

Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı, PASVAK; Veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kurumudur.

Yardımlaşma kavramını PASVAK özelinde biraz açacak olursak; bu toplumdan kazandıklarının bir kısmını yine bu toplum için harcamak isteyen kişilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yaptıkları bağışlara geliyoruz. Her bağış aslında şarta bağlıdır. Bağışçılar bu şartlarını bağışla birlikte belirtebilirler, örneğin bir huzur evi yapılması şartı ile gibi. Ya da bağış alan vakıf, dernek gibi tüzel kişiliklerin ana sözleşmelerinde bu şartlar açıkça belirtilir. Kanun nezdinde tüzel kişilikleri olmayan cemaatler de bu toplumun bir gerçeği. Cemaatlerinde yazılı olmayan bir takım kuralları olduğu var sayılır. Görüntüde tüm bir araya gelişler yardımlaşma gayesini taşımaktadır. Bunun yanı sıra mensuplar arası dayanışma ve yine mensupların belirli konularda bilgilendirme ve aydınlatma ve hatta bu faaliyetlerin grup dışında kalan toplum kesimlerine uzatılması görmeye alışık olduğumuz faaliyet türleridir.

Fetö yapılanması bu ülkede birçok kavramın ters yüz olmasına neden oldu. Örneğin cemaat yapılanmaları sivil toplum örgütleri tanımlamasına girip girmediği gibi bir tartışma vardı. Şimdi anlıyoruz ki bu zorlama bir tanımlama imiş. Sivil toplum örgütlerinde açıklık ilkesinin çok kötü bir şekilde ihlal edilmesinin nerelere kadar vardırılabileceği gerçeği ile yüzleşmemiz, bize diğer cemaat yapılanmalarının da açıklık ilkesinden uzak oluklarını hatırlatıyor. Fetö yapılanmasını hariç tutarsak bu tür, yani yardımlaşma dışında dayanışma ve belirli bir fikrin yayılması için çalışmak gibi yapılanmaların yanlış olduğu iddiasında değiliz. Ama iki yıl öncesine kadar bu son cümleyi rahatlıkla söylerken, bugün itibari ile, hele 15 Temmuz’dan sonra sesimizin biraz kısıldığını belirtmeliyim.

Bu konulara giriyorum çünkü son zamanlarda PASVAK olarak vatandaşın yoğurdu üfleyerek yemeye çalıştığına şahit oluyoruz. Bu vesile ile bir kere daha tekrar etmekte fayda görüyoruz. PASVAK kendisine yapılan bağışları sadece ve sadece ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kullanmaktadır. Bunun dışında siyasi, ticari, dini ve ideolojik herhangi bir amacı ve hizmeti yoktur.

PASVAK siyasi, ticari, dini ve ideolojik bakımdan farklı dünya görüşleri bulunan bir kurucular kuruluna sahiptir. Bu yapılanmadan zorlansa bile, belirli bir dünya görüşüne hizmet eylemi çıkmaz. Tek bir gayemiz var toplumun ihtiyaç sahibi insanlarına sahip çıkabilmek. Aç kalmaktan kaynaklanan ilk nedeni ortadan kaldırarak insanımızın başkasının malına göz dikmesini engellemek. Yaşlı, engelli, dul ve yetimlere sahip çıkarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek. Ve en azından bir o kadar önemlisi, kazandığının bir kısmını toplumun diğer kesimi ile paylaşmak isteyen insanlara bu manada katıksız katışıksız bir adres göstermek.

Bu vesile ile toplumun iktidar ve muhalefet tarafında bulunan tüm kesimlerine teşekkür etmek isteriz. Bizlere gerek maddi, gerek manevi ve gerekse bürokratik işlerimizde hep kolaylaştırıcı oldular ve fakat bu kolaylaştırıcı davranışlarından kendileri ve kendi anlayışları için hiç bir şey beklemediler.

Kurbanlarınızı vakfımıza bekliyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından emin olabilirsiniz…

Birinci bayram günü Pasvak’da bayramlaşmaya bekliyoruz.