M.Ali Öztürk’ü Uğurluyoruz

M.Ali Öztürk Köy Enstitülerinin imece ruhu içinde yetişmiş militan bir öğretmendi. 1960-1970 yıllarda ülkemiz demokrasi mücadelesine damgasını vuran TÖS (Türkiye Öğretmenler Sendikası), TÖB-DER’ in (Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği) öncülerindendir. 12 Eylül sonrası dönemde Türkiye Öğretmenleri örgütsüz kalınca saçları karbeyazı olmuş, Köy Enstitülü emekli öğretmenler devreye girdi. Öğretmen sendikalarının kurulmadığı o geçiş döneminde Mehmet Ali Öztürk’ler Eğitimciler Derneğini kurarak Türkiye öğretmenlerinin sendikalaşmasında köprü görevi oldular.

Mehmet Ali abi, mesleğini seven, demokrasi mücadelesini içselleştirmiş, emek ve emek dünyasını inanmış bir eğitimciydi. Emperyalizme karşı bağımsızlığı, karanlığa karşı aydınlığı, faşizme karşı demokrasiyi savunmayı ilke edinmiş bir insandı. Yaşamı boyunca her platformda inandığını tek başına kalsa da korkmadan yüreğinden söyleyen mücadeleci bir kişiliğe sahipti.

Denizli’deki her 17 Nisan’da onun gür ve canlı sesiyle toplu halde söylenen öğretmen okulu marşı, ziraat marşı öksüz kaldı.

Köy enstitülerinin ülkemiz öğretmen örgütlenmesine büyük katkısı oldu. Öğretmen örgütlerinin tüm önderleri o dönemin enstitü mezunlarıdır. Çünkü enstitüler eğitim konularını yanında, ulusal ve toplumsal konularda duyarlı öğrenci yetiştiriyordu. Bu duyarlılıkla yetişen öğretmenler dayanışma ve mücadele geleneklerini harekete geçirerek örgütçülüğün önünü açmışlardır.

1969 Kayseri’de TÖS’ lü öğretmenlerle yakılmak istendiğinde genel başkan Fakir Baykurt’u korumak için sahneye ilk çıkanlardan biri O’dur. Son görüşmemizde iri ve canlı gözleri, kısık sesiyle referandum çalışmalarını sormuştu. Mehmet Ali Öztürk son nefesine kadar ülke sorunlarını dikkatle izlemişti. Bu eğitim çınarı 88 yıllık ömrüne nice kışları, nice baharları sığdırdı, hiç eğilmedi, dimdik ayakta durdu ve ayakta öldü. Adını bile anmak istemediğim kör hastalık, abimizi kısa sürede yendi, aramızdan alıp, götürdü.

Sevgili ağabeyciğim,

Cumhuriyet, aydınlanma, demokrasi, laik ve bilimsel eğitim uğruna verdiğim mücadele devam edecek. Mezarında rahat uyu, ışıklar içinde yat, gelecek kuşaklar sizleri daha iyi anlayacaktır.(Bugün Mehmet Ali Öztürk (Üçler Hilal Camii’nde öğle namazından sonra defnedilecektir.)