TEOG TERCİHİ NASIL YAPILMALI?

Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş (TEOG) sınav sonuçları açıklandı. Bu yılın sınav sonuçlarına göre, ikinci sınavda 15 bine aşkın öğrencinin tüm soruları doğru cevaplandırdığı ortaya çıktı. Bu durum okul tercihlerinde ve yerleştirme sürecinde sıkıntı yaratabilir.

Geçmiş yıllara doğru tüm TEOG sonuçları incelendiğinde soruların tümünü yapanların sayısı 3-4 bini geçmiyor. Bu yılın sınav sonuçlarının neden bu kadar yüksek olduğu sorusu aklımıza takılıyor. Milli Eğitim Bakanlığındaki soruları hazırlatan birim yönetiminin, birinci dönem TEOG’daki düşük başarı ortalamasını yükseltebilmek için ikinci sınavın sorularını kolay hazırlattığı görülüyor.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UZMANLIK İŞİDİR

Eğitimde nitelikli soru, test tekniği, ölçme – değerlendirme bir uzmanlık işidir. Birincide zor sorduk, ikincide kolay soralım demek, eğitim biliminin dışında bir yaklaşımdır. Soru hazırlama, ölçme – değerlendirmede tutarlılık önemli bir süreçtir. Soru hazırlama tekniğini bilim dışı popülist yaklaşımlarla yönlendirmeye çalışırsanız, sonuç böyle oluşur.

Ölçme – Değerlendirmede her test türünde %20 ‘Çok kolay’, %60 ‘Ortalama’, %20 ‘Zor’ denebilecek sorular sorulur. Sınav adı üzerinde elemedir. Tüm öğrenciler yüksek puanlarda toplansa bile çok ayrıntılı kriterlerle bir sıralama yapılır. Soruları tam yapan öğrenci sayısı 50 bin olsa da yerleştirmek için bir sıralama yapılmak zorunda. Örneğin puanların eşitliği devam ettiği sürede, 6.7.8. sınıftaki Yılsonu Başarı Puanının (YBP) üstünlüğü, Tercih önceliği, Özürsüz devamsızlık gün sayısı, vb özellikler değerlendirilir.

Bu köşede TEOG, YGS, LYS öncesi yazdığımız yazılarda:

Bir soruda onbinlerce öğrencinin yoğunlaşabileceği, bir sorunun yanlış yada doğru olarak işaretlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin sınavdan erken çıkmamaları, süreyi doğru ve planlı kullanmaları yönünde öneriler sıralamıştık.

SONUÇ

Bu yıl ikinci sınavdaki başarı nedeniyle puan eşitliğinde yığılma olacağı için değerli velilerim okul tercihlerinde dikkat etmeleri gereken husus şudur:

Birinci ve ikinci TEOG sınav puanları, Yılsonu Başarı Puanının (YBP) hesaplanmasıyla, yerleştirmeye esas puanı (YEP) bulunuyor. Tercihler yapılırken öğrencinin puanı kadar, içinde bulunduğu yüzdelik dilimi mutlaka dikkate alınmalıdır. Öğrenci hangi yüzdelik oranın içinde bilmelisiniz. Bu yüzdelik oranı size bildiriliyor.

Okul tercihinde aldığınız puan ve istediğiniz okul önceliği önemli ama puanınızın yüzdelik karşılığı hangi dilimdedir daha önemli bu yıl.