TEOG KALKIYOR, NE DEMİŞTİK HATIRLAYALIM

Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi ve TEOG sınavı kaldırılacak. Bu konuda yapılması gereken çalışmalara vakit geçirilmeden başlandı. TEOG denilen sınavın şurada dört yıllık bir geçmişi var. Bu sınavdan önce SBS vardı. SBS de kaldırılacak denilerek ve büyük gürültü ile kaldırılmıştı. Bu bakımdan ezberimiz bize diyor ki; TEOG kalkacak ama başka bir sınav konulacak. Yani sınavların adı değiştirilerek sistem aynen devam edecek. Böyle düşünüyorum, çünkü bu sınavların gerekçesi ortada dururken nasıl sistem değişikliğine gidilecek. Nedir o sistem?

Ortaokulu bitiren çocuklar iyi bir liseye girerek üniversite sınavını garanti altına almak istiyorlar. Herkes iyi bir liseye giremiyor çünkü bu liselerin sayısı sınırlı. Ha, bu arada iyi liseden kastım iyi eğitim veren donanımlı öğretmenlerin bulunduğu liseler değil. Tabii ki bu manada ülke çapında liseler var, ama iyi denilen liselerin ezici çoğunluğu iyi öğrencileri bir araya toplayan liseler. Sistemi kısaca tarif edelim; SBS, TEOG vb sınavlar sonucu çocuklarımızı akademik başarılarına göre sıralıyoruz. Sonra bunları yine akademik başarılarına göre gruplandırıp liselere yerleştiriyoruz. Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin, dört yıl sonra yapılacak olan üniversite giriş sınavlarında da başarılı olacağı zaten başından belli. Yani hazır öğrenci ile hazır başarı söz konusu.

Şuracıkta basit bir soru sorayım. Denizli’deki fen liselerinin sayıları sürekli artıyor ve artacak gibi de duruyor. Benim merakım 1. Denizli’de bu kadar fen lisesi okuması gereken öğrenci var mı? 2. Bu fen liselerinin müfredatına uygun eğitimi verecek donanımda yeterli öğretmen var mı?

Bu vesile ile bu köşeden daha önce de paylaştığım önerimi tekrarlamak isterim. TEOG veya benzeri bir sınav yine yapılsın. Her ilde sadece bir adet bilim ve teknoloji lisesi olsun. Bu liseye bu sınavın sonucuna göre sınırlı sayıda öğrenci kaydı yapılsın. Geri kalan öğrencilere Anadolu liselerinin kontenjanı kadar kaldı geçti sonucu verilsin. Geçti sonucu alan öğrenciler mahallelerinde bulunan Anadolu lisesine kayıt yaptırsınlar. Hazır öğrenci ile hazır başarı devri kapansın. Herkes mahallesindeki okula gidince servis ihtiyacı ve trafiği de azalır. Kaldı sonucu alanlar sanat okullarına yönlendirilir veya özel okulları tercih ederler.

Gerçekten merakla bekliyor olacağım; bu sınav nasıl kakacak?