HUCURAT SURESİ VE GÜNÜMÜZE MESAJLARI

Kur'an bir yaşam biçimidir. İnanana dünya ve ahiret saadetini vaad eden, inanmayanları da cehennemle tehdit eden Allah'ın kelamıdır.
Zaman yaşlandıkça gençleşen, sorunlar oldukça çözümler sunan bir kitaptır.

Allah'a ve  Kur'ana inanmayanların günümüze kadar benzerini yapmayı beceremediği, tüm inkar ve iftiralara rağmen Kur’an ayetlerinin tamamı, günümüzde dahi tazeliğini koruduğu bir ilahi mesajdır.

114 Surenin tamamı çok değerli ve insanlığın muhtaç olduğu çözümler sunar. Birbirinden değerli olan bu surelerden, günümüz Müslümanlarının içinde bulunduğu bu sıkıntılı duruma çözüm sunan bir surede Hucurat suresidir.

Medine'de nazil olan 18 ayetlik kısa bir sure, bazı müfessirler bu surenin adına "Ahlak suresi" de demişlerdir.

Gerçekten bir Müslümanın sahip olması gereken temel kuralları ve sahip olunması gereken ahlakı değerleri anlatan bu surenin bu ismi hak ettiği kanaatindeyim.

İmam- Hatip yıllarında ezberlenmesi istenen meal ve tefsiri öğretilen bu sure, günümüzde dersler alınması gereken surelerin başında gelir.

Daha nice güzellikleri içinde barındıran, nifak ve çatışmalara çare sunan tedavi edici bir suredir.

Özellikle günümüz hadis ve sahabeyi sıradan biri gibi anlatmaya çalışan, sünnet'e fazla önem vermeyen ve bize Kur'an yeter diyen bir zümreye cevap niteliğindedir.

Arda arda sekizinci ayete kadar o günün bedevilerine, Peygamberi ve sevgisini anlatan Kur'an, günümüzdeki Peygamberimiz ve onun sünnetine önem vermeyenlere derslerle doludur.

Allah'ın emrine en güzel biçimde uymanın ve O'nun rızasını kazanmanın en güvenilir yolu, Allah tarafından seçilen, görevlendirilen, sevilen ve terbiye edilen son nebi Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmek, tanımak, saygı duymak, model kabul etmek ve hayatımızın merkezine koymakla ancak mümkündür.

Surenin bundan sonraki ayetleri günümüz dünyasının içinde bulunduğu, buhranları anlatan ve çözüm sunan ayetlerle devam eder.

Bu surenin sırrına mazhar olan bahtiyarlardan olabilme dilek ve dualarımla, hayırlı Cumalar diliyorum. Selam ve dua ile…

Merhamet üretmemiz gerekir. Merhameti yaymamız ve yaygınlaştırmamız elzemdir.

Merhamet haberleri yapmamız, merhamet haberlerini paylaşmamız önemlidir.

Daha da önemlisi kendi hayatımızda daha fazla merhametli olmaya çalışalım ve iyiliği hayatımızda ve çevremizde çoğaltmaya çalışalım.

Haydi daha merhametli bir dünyayı kurmak için eyleme geçmeye.

Hayırlı Cumalar dileklerimle, dua ve muhabbetle siz kardeşlerimi selamlıyorum. Selam ve dua ile…