ALLAH RIZASINI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTMAK…

   Yaptığımız iş ve işlemlerde niyetimiz son derece önemlidir. İşlerimize değer katan ya da onları değersizleştiren niyetlerimizdir. İyi niyetli olmak, ihlâslı olmak, yaptığımız işleri Allah rızası için yapmak, gösterişten, riyadan, menfaatten, dünyevî çıkar hesapları peşinde koşmaktan kaçınmak son derece önemlidir.

   İhlâs; yapılan işi Allah için yapmanın, Allah’a beğendirmenin adıdır. Bunun zıddı ise riyadır. Riya; gizli bir şirktir. Allah’a eş ve ortak koşma anlamı taşıyan şirk, Allah’ın af etmeyeceği büyük günahlardan biridir.

    Ecdadımızın yaptığı tarihi camiler, köprüler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, medreseler bu gün hâlâ ayakta ise bunu sadece teknik şartlara uygunluk ile izah etmek kanaatimce noksan olur. Burada ihlâsın, samimiyetin, aşkın ve imanla yapmanın büyük payı vardır.

   İnsanı yücelten, onu değerli kılan, kendi menfaati, kendi çıkarı için yapmış olduğu şeyler değil, hasbî olarak, Allah rızası için yapmış olduğu ibadetleridir, işleridir, tutum ve davranışlarıdır.

   Yüce Rabbimiz, Bakara suresi 207. ayet-i kerimede kendi rızası için çalışan, kendi rızası için iyilik yapan ve güzel davranışlar içerisinde bulunan kullarını övmekte ve onlara mükâfat vereceğini vaat etmektedir: “İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir.” 

   Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de Allah’ın rızasını her şeyin üstünde tutar, ümmetine de bunu kazanmanın yollarını gösterirdi.

   Burada aklıma büyük usta ile ilgili bir hatıra geldi. Mehmed Akif merhum, yaşadığı dönemde çok yüzlü, riyakâr, kokuşmuş insanları görünce;“ikiyüzlü insanları arar oldum.” Buyurmuştu. Şimdi yaşamış olsaydı yüzsüz, arsız, hayâ damarı patlamış, üç kuruşluk dünya menfaati uğrunda binlerce takla atan insanları görünce çok yüzlüleri arar olurdu herhalde. 

    Dünyayı cazibeli gösterenler ahiretin ihtişamını yok sayınca netice buralara kadar vardı. Eğer dünyamıza bir iyilik yapılacaksa önce insan ele alınmalıdır. İnsanı kaybedenler neyi bulsa sevinirler. Zira insan iyi, dünyamız da iyi. İnsan kötü dünyamız da kötüdür. 
Rabbinden kopan, koparılan insan, bir bakın bugün ne hale geldi. Rabbimiz bizleri rızasından yolundan ayırmasın..

   Hayırlı Cumalar..  selam ve dua ile…