MERHABA

Akıl akıldan üstündür; ama en üstün benim aklımdır… Aklını beğenmeyen var mıdır? Tabii ki; bu soruyu cevaplayanların büyük çoğunluğu yoktur diyecektir. Meşhur bir Atasözümüz der ki: “Akılları pazara çıkarmışlar herkes yine kendi aklını almış.” Çünkü herkes en iyi kendisinin düşündüğünü, en iyi şeyleri kendisinin yaptığını ve en doğru yolda kendisinin olduğunu zanneder… Peki öylemidir? Akıl sözlük anlamıyla düşünme kavrama anlama yetisi olarak tanımlanır… Aklımız sayesinde doğru ile yanlışı birbirinden ayırır, düşünür, sebep sonuç ilişkisi içinde  analiz eder bir sonuca varırız… Açık denizlerde ki; pusula ile yol alan gemi misali  hayat okyanusunda ilerleyen insanoğlunun pusulasıdır.

Madden varlığını göremediğimiz fakat var olduğunu bildiğimiz, bizi diğer canlılardan ayıran en büyük nimettir… Biz insanlar aklımız sayesinde sürekli bir değişim ve gelişim içerisindeyiz… Örneğin bir kırlangıç kuşunun 10 sene önceki yaptığı yuva ile 10 sene sonra yaptığı yuva arasında bir farklılık söz konusu değildir… Geçen yıllar içerisinde daha konforlu yada daha sağlam yuvalar yapmamıştır… Geçen zaman kırlangıçlar için bir şey değiştirmemiştir. Halbuki insanoğlu böyle midir? İnsanlık tarihine baktığımızda taş devrinden bu yana geldiğimiz noktada insanoğlunun kullanabildiği kadar aklı sayesinde gelişimini gözlemlemeliyiz…

Akıl bir kabiliyettir… Kabiliyetlerde geliştirilebilir daha çok merak ederek daha çok okuyarak daha çok sorgulayarak…

Şu bir gerçek ki; herkes akıllı değildir… Her insanın akıl derecesi de eşit değildir… Zeka herkese doğuştan verilir… Akıl ise verilen bu zekayı kullanma becerisidir… Descartesinde dediği gibi akıllı olmak bir şey değildir, önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır…

Peki kimlere akıllı deriz, akıllı insanlar nasıl olur?
Bir insanın ne kadar akıllı olduğunu anlamak isterseniz: İnsanlarla nasıl iletişim kurduğuna durumlar ve sorunlar karşısında nasıl tepki verdiğine sorun çözme becerilerine bakmamız gerekir... Evet sevgili dostlar sözlerimi eflatunun güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum:

“Yeryüzünde iki güç vardır, biri akıl diğeri kılıç; çoğu zaman akıl kılıcı yener”

Sevgiyle kalın…