İYİ HUYLARLA BESLENMEK…

Geçmiş zamanın birinde daima fücur hâlinde ,günah içinde  olan Utbe isminde birisi varmış. Günahta çok ileride imiş bu adam. Bu adam bir gün Hasan-ı Basri ismindeki büyük zatın ders verdiği yere girmiş. O sırada o mecliste ders olarak Hadid Suresinin 16. ayeti veriliyormuş. Bu ayetin meali şöyle:

“İman edenlerin Allah ı ve Hakk’tan ineni zikir için, kalplerinin saygı ile yumuşaması zamanı hâlâ; gelmedi mi Onlar, daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerlerinden uzun zaman geçmiş, artık kalpleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu dinlerinden çıkmış fâsıklardı.”

Hasan-ı Basri bu ayeti açıklayıp, tefsirini yaptıktan sonra duygulu bir konuşma yaptı.

Bu konuşma üzerine içlerindeki bir genç şu soruyu sordu:

- Efendim, Allah benim gibi günahkâr birini de af eder mi?

Hasan-ı Basri şu cevabı verdi:

- Evet delikanlı, eğer, bir daha dönmemek üzere kötü huylarını terk eder ve Allah tan af dilersen seni de affeder.

Aynı soruyu Utbe de sordu. Cevap yine aynıydı. Utbe bu cevabı alınca Allah’a ellerini açıp şu üç maddede izah edebileceğimiz duayı yaptı.

1- Allah’ım, eğer tevbemi kabul ederek günahlarımı af etti isen bana, anlama, öğrenme ve öğrendiğimi muhafaza etme kabiliyeti ver.

2- Allah’ım, bana öyle güzel bir ses ver ki, benim Kur an okuyuşumu duyan herkesin kalbinde yumuşama olsun...

3- Allah’ım, bana helâl rızık nasip et ve ummadığım yerden rızıklandır.

Evet değerli kardeşlerim,

Allah (c.c) onun bu duasını kabul buyurdu:

Anlayış ve zekâsı arttı. Öğrendiklerini hiç unutmadı. Okuduğu Kur an ı dinleyen herkes tevbe etti. Kötü huylarını bıraktı. Bu hâl ölümüne kadar böyle devam etti.

İşte, sırf Allah için kötü huylardan vaz geçip ilahi ahlâk esaslarına uyanların hâli budur. Çünkü Allah, kötü huyları terk edip, iyi huylarla beslenen, güzel amelleri işleyenlerin mükâfatını zayi etmez.

Rabbimiz cümlemizi ilahi ahlak esaslarına uyan, kötü huyları terk edip iyi huylarla beslenen, iman ilkelerinden dönmeden,ibadetlerini tam anlamıyla yerine getirerek,güzel ahlaklı bir hayat sürmeyi iyilikle yaşamayı ve imanla ölebilmeyi hepimize nasip etsin.

Gününüz güzel ve Cumamız hepimize mübarek olsun. Allaha emanet olunuz değerli kareşlerim, Selam ve dua ile…