VİCDAN SAHİBİ OLABİLMEK…

Bilindiği gibi insan beden ve ruh olarak maddi ve manevi yapısı olan varlıktır. Şeytani yönü insanı daima kötülüğe, dünyevi uhrevi perişanlığa, Rahmani yönü ise daima huzur, mutluluk , saadet, iyilik, güzellik, dünya ve ahirette kurtuluşa sonundada cennete götürür. Allahın emirlerine karşı gelmek, yasaklarını işlemek vicdanı zayıflatır ve zamanla öldürür. Nitekim Allah(cc) kuran-ı kerimde şöyle buyurur.

”Hayır bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini(vicdan) kirletmiştir. (Mutaffifin-14)


Görüldüğü gibi haram işleyen insan vicdanını yok eder. Ancak kötülük işlemeyip Allahın emirlerini yerine getirenler. kurtuluşa ereceklerdir Bu ayette görüldüğü gibi insanı sevap, hayır, iyilik ve güzel ahlakla süslendiğinde ve iman ile taçlandırıldığında kurtuluşa felaha kavuşturur. Fakat günah, kötülük, imansızlık, şirk, şehvet, gibi Allahın yasakladığı işlerde de insanı felakete götürür.

Unutmayalım ki iman etmeden önceki vicdanı kendi çocuğunu diri diri gömmeye sevkederken iman ettikten sonra Dağda başıboş dolaşan koyundan kendini sorumlu tutacak hale getirmiştir. Sadece bu örnek bile bize imanın vicdan üzerindeki etkisini anlatmaya yeter sanırım.

İmanlı ve vicdan sahibi bir mümin hak ve batılı, hayır ve şerri tanır. Birbirinden ayırıp seçer. İyilikler karşısında hoşnut olur. Ve safa bulur. Kötülüklerden dolayı sıkılır ve üzüntü duyar.     İmansız bir vicdana sahip olan bir kafirin vicdanı yok olur.

Bugün iman etmeyen batılı kafirlerin vicdanı ortaktır. Kendi aralarında kendilerinden olanlara karşı son derece merhametli oldukları halde Müslümanlara karşı vidansızdırlar.

Yakın zamanda Avrupanın ortasında milyonlarca boşnak müslümanı acımasızca öldürülürken,milyonlarca kızın ırzına geçilirken ,hiç vicdanları sızlanmamış hatta seyirci kamışlardır. Hatta zalim sırplara el altından yardım etmişlerdir.Bugün ırakta, afganistanda, filistinde, Suriyede ve dünyanın her yerinde müslümanlara yaptıkları işkenceler, zulumler. İmansız vicdanın olmayacağına somut örnektir. Halbuki müslümanlar savaşta dahi düşmana vicdanlı davranmışlardır. Zulum etmemişlerdir.

Yazıma son verirken vicdanların yok olduğu, çıkar, menfaat, nefis, şeytan ve paranın hüküm sürdüğü bu dünyada Allahın bizi imanlı bir vicdan sahibi etmesini temenni ediyor,

  Hayırlı Cumalar diliyorum.. Selam ve dua ile…