ADIM ADIM 23 NİSAN 1920

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk,1’inci Dünya savaşında yenilmiş. Şartları çok ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmıştı. Savaş yılları boyunca, millet yorgun ve yoksul bir duruma düşmüştür. Osmanlı’yı savaşa sokanlar, kendi başlarının kaygısına düşerek, 2 Kasım1918 gecesi, Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa Almanya’ya kaçmışlardır. Yeni  kurulan hükümet Padişah emirlerine uyarak güçsüz, onursuz, korkak, kendilerini koruma adına her duruma boyun eğen bir konumdadır. Anadolu’da yapılmak istenen girişimlere engel olmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Mustafa Kemal Atatürk tüm zorlukları adım adımaşarak kurtuluş mücadelesini başlatmış ve sürdürmüştür.

Mustafa Kemal ve ona inanmış bir avuç insan Erzurum Kongresi’nde (23 Temmuz-7 Ağustos) oluşturulan, Sivas Kongresi’nde (4-11EYLÜL) üye sayısı yanı sıra, yetki ve görevleri daha artırılarak ulusal direniş karalarını uygulamakla yükümlü geçici hükümet gibi çalışan Heyet-i Temsiliyi kurdular. HEYET-İ TEMSİLİYE  27 ARALIK 1919 ‘da Ankara’ya gelerek çalışmaya başladı. Mustafa Kemal 23 Nisan 1920 ‘de Meclis’in açılışına kadar, Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararları ‘’Heyet-İ Temsiliye Reisi’’ olarak imzaladı.
 Heyet-iTemsiliye; Mustafa Kemal (Atatürk): İstifa etmiş General, Rauf Bey: Eski Bahriye Nazırı, Raif Bey: Eski Erzurum Mebusu, İzzet Bey: Eski Trabzon Mebusu, Servet Bey: Eski Trabzon Mebusu, Şeh  Fevzi: Erzincan, Bekir Sami Bey: Eski Bayburt Valisi, Sadullah  Efendi: Eski Bitlis Mebusu, Hacı Musa Bey, Nakş-i Şeyhi, Rafet(BELE) Askerlikten ayrılma, Mazahar Müfit (Kansu), Bekir Sami (Kunduh), Hakkı Beyiç (Bay iç Eski Mutasarrıflardan), Hüsret Sami (Kuzıldoğan), Ratipzade Mustafa Efendi  Niğde temsilcisi, Hacı Musa BEY, Mutki aşiret reis’inden oluşuyordu. Tümüne Allah gani gani rahmet eylesin, ruhları şad olsun.
Daha önce kapatılmış Meclis-i Mebusan’ın toplanması Anadolu hareketini engelleme adına Saray tarafından düşünülmüş, Mustafa Kemal toplantının İstanbul dışında olması için büyük gayret göstermesine karşın, başarılı olamamıştı. Meclis-i Mebusan 21 aralık 1918 tarihinde Padişah Vahdettin tarafından fes edilmişti. 12 Ocak 1920’de yeniden açılmıştı. Saray ve Ali Rıza Paşa Hükümeti ulusal irade karşısında aldıkları yenilgileri gidermek istiyorlardı. Alınacak kararların kendi düşünceleri doğrultusunda olacağına inanıyorlardı. İşgalcilerin ve sarayın düşünceleri gerçekleşmedi. Ankara daha etkin oldu. 28 Ocak 1920’de yapılan gizli oturumda. Ankara’nın çok istediği Misak-ı Milli kabul edildi, işgalciler  ulusal iradenin belirmeye başladığını görerek, 18 Mart Meclisi Mebusan-ı basarak Heyet-i Temsiliye ye  gelen bazı komutanları tutukladılar. Bunların büyük kısmı Malta sürgünleri olarak tarihe geçmiştir. Malta sürgünleri toplam 220 kişidir. 28 Mayıs 1919’da çoğu asker sürgün yemiş, daha sonra işgale karşı gelen, siyaset ve  devlet adamları, kalemleriyle direnişe geçmiş kişilerde  sürgüne dahil edilmişti.
Meclis-i Mebusan 11 Nisan 1920 de İstanbul’un işgali üzerine, Mondros Mütarekesi’nin geçerliliği için onay vermediğinden kapatılmıştır . İngilizler Malta sürgünlerine yenilerini eklemişlerdir.
Tüm bu olaylar yaşanırken Mustafa Kemal: 19 Mart1920’de İllere, sancaklara ve kolordulara gönderdiği tamimde;  Ankara’da olağanüstü  yetkilere sahip bir Meclis’in toplanacağını  duyurmuş ve acele olarak seçimlerin yapılmasını istemiştir. Yayınlanan tamim şu şekildedir: 
Ankara’da olağan yetkili Meclis, milletin işleri  ile ilgili yasal hüküm yürütmek ve denetlemek için toplanacaktır. 
Bu Meclis’e  üye olarak seçilecek kişiler, milletvekilleri  ile ilgili yasal hükümlere uyacaklardır.
Seçimlerde sancaklar seçim bölgesi olacaktır.
Her sancaktan 5 üye seçilecektir.
Milletvekilliğine her parti, her topluluk ve dernek aday gösterebileceği gibi, isteyenin  bağımsız olarak da adaylığını koyma hakkı vardır. 
Seçimlerde  her yerin en büyük yöneticisi başkanlık edecek ve seçimin doğru yapılmasından sorumlu olacaktır.
Seçimler 15 gün içinde Ankara ‘da toplanmayı sağlanacak şekilde belirlenecek, üyeler yola çıkarılacak ve sonuçlar üyelerin adlarıyla birlikte hemen bildirilecektir. Meclis-i Mebusan’dan gelen üyelerin seçim olmadan T.B.M.M katılmaları da uygun bulunmuştur.
 


Çok zorluklar yaşanarak, seçimler yapılmaya çalışılmış. İşgalciler, saray ve bürokratlar seçimi engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Dersim, Konya, Malatya, Elazığ, Trabzon, Diyarbakır  Seçimlerin zor yapıldığı yerlerdir. Komutanlar müdahale ederek seçimleri, gerçekleştirmiştir. Ama henüz Meclis binası yoktur. İttihatçıların sosyal ve kültürel etkinlikler için yaptırılmış, ancak yarım kalan bina acele tamamlanarak açılışa hazırlanmıştır. Barınma yerleri ayarlanmış seçilen üyelerle bire bir Mustafa Kemal ilgilenmiştir. 23 Nisan 1920’de T.B.M.M açılacağını, o gün den itibaren asker-sivil tüm makamların emirlerini buradan alacaklarını duyurmuştur.
Kurucu Meclis’in açılışı cuma gününe rastlatılmış ve Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazından sonra yapılmıştır. Oturma gurupları (Sıralar) çevre okullardan getirilmişti. Bu olumlu adımlar olurken Düzce, Hendek, Gerede, Bolu bölgelerinden başlayıp, Ankara’ya yaklaşan gericilik ve isyan dalgaları  olmuştur.
T.B.M.M; Milli bir Meclis’tir. Azınlıklar seçime katılmamıştır. Olağan  üstü hal Meclisi’dir. İdealist ve Demokratik Meclis’tir. Kurucu bir Meclis’tir. Fedakarlık esasına dayanan kahraman bir Meclis’tir. Bu meclisi oluşturan ATATÜRK ile silah arkadaşlarına ve tüm üyelerini minnetle anarak Allah’tan rahmet diliyorum . Ruhları şad olsun…