ORUÇ BİLENLER İÇİN GERÇEK BİR KORUYUCUDUR

İbadetler belirli vakitlerde yapılır Farz olan orucun vakti Ramazan ayıdır Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır Kur’an-ı Kerim’de  “ Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı” âyeti, orucun koruyucu bir boyutunun olduğuna işaret etmektedir

 Ayrıca Hz Peygamber de “…Oruç kalkandır Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır " buyurmak suretiyle orucun nefsin gayri meşru arzu ve isteklerine karşı bir kalkan olduğunu dile getirmiş ve oruçlunun elde edeceği mükafatı ifade etmiştir.

Oruç, bilenler için gerçekten bir kalkandır Şuurlu ve şartları özümsenerek tutulan oruç, kişiyi kötülüklere karşı korur Toplumsal barışın ve birlikteliğin sağlanmasında da oruç etkin rol oynamaktadır Çünkü oruçlu kavgalara, kötü sözlere açık değildir Onun sadece midesi değil aynı zamanda dili, eli, gönlü bütün uzuvları dünyada bu tür çirkinliklere karşı iftarı olmayan bir oruçtadır Evet kısa vadede onun dilinin, iftarı güzel sözdür, gönlünün iftarı güzel duygulardır, elinin iftarı, hayır işlerde kullanmaktır, gözünün iftarı güzelliklere bakarak Yüce Rabbi’nin kudret ve kuvvetini anlamaktır

Aklın iftarı, millet ve insanlığa huzur verecek bilgi ve düşünceler üretmektir Uzun vadede ise bu uzuvların iftarı, Yüce Rabbi’nin müjdesine erdiği andadır İnancımıza göre asıl müjde ve iftarda bu olsa gerek

Orucun bu boyutu asla göz ardı edilmemelidir İnsanların birbirleriyle iyi geçinme yerine birbirini yeme yarışında olduğu günümüzde, bu tür moral değerlerin ve yönlendirmelerin sağlayacağı faydalar yabana atılamayacak güçtedir Nice masum hayatların sönmesinin, kanların akıtılmasının, aile ve dostlukların yıkılmasının temelinde, hiçbir değeri olmayan söz ve kavgaların olduğunu görmekteyiz Bu tür olayların, gerek fert ve gerekse toplumsal boyutta tamiri imkansız yaralar ortaya çıkardığı da bir gerçektir

 İşte dar anlamda oruçlu geniş anlamda ise Müslüman, kavga ve anlamsız sözlere kapalıdır, diğer bir ifadeyle o, Allah’ın rızası olmayan her türlü eyleme karşı iftarı olmayan bir oruçtadır Onun kapısı adeta iftar sofrası gibi hep güzelliklere açılır Maddi ve manevî yönden aç, susuz insanlar onda hayat bulur O sofrada nasıl gayr-i meşrû yiyecek ve içeceklere yer yoksa, onun  dünyasında da,  gönlünde de meşrû olmayan davranış ve eylemlere geçit yoktur

Oruç tutmak suretiyle Allah'ın emrini seve seve yerine getiren mü'minlerin bağışlanacağını, günahlarının affedileceğini müjdeleyen peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Bir kimse inanarak ve mükâfatını umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.

 

Bu Ramazan ayında bağışlanmak ve affedilmek dua ve dileklerimle.. Selam ve dua ile…