14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ

Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1984 yılından beri her yıl kutlanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kuruluşun üyesidir.14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. Aslında bizim yerli malı haftasında yaptığımız etkinliği Dünya çocukları da bugün yapıyorlar. 
Mustafa Kemal Atatürk, “Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.” sözü ile çiftçiliğin önemini vurguluyor. Türk çiftçisinin, tarımcısının Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
Tarım ülkenin can damarını oluşturmaktadır. Türkiye Tarımla, tarım da kooperatifleşme ile üretici birlikleri ile kalkınır. Kırsalda iş, aş, çalışma var ise toprakta ürün, üretim vardır. Üretim var ise çiftçi de emeğinin karşılığını alıyorsa mutlu bir ülke, iyi bir ekonomi vardır. Ekonominin iyi olması enflasyon oranı değil halkın refah içinde olmasıdır.
Tarımsal üretim gelir getirmeyince Anadolu köylüsü eğitim, sağlık, refah açısından geride kalmıştır, köyler boşalmış, üretim düşmüştür. Sağlıklı gıda için kontrollü, bilinçli ve destekli tarım şarttır.
Tarımsal alanların yaklaşık %15’inde ekim yapılması, genç nüfusun  hızla kırsalı terkedip kentlere göç etmesi, köyde kalan yaşlı nüfusun toprağı işleyebilmesinin olanaksızlaşması ile köy kökenli üretim giderek azalıyor.  Tarımsal girdilerin düşürülmesi, çiftçiliğin özendirilmesi ile Türk tarımı çok parlak bir hale gelebilir. Tek önlemin o ürünü “ithal” ederek, fiyatı dengelemek  olmadığını düşünmek zorundayız. 
Tarıma ekonomik destekler yanında Tarım okullarının yeniden canlandırılması, tarım eğitimi almış herkesin bilgilerinin yenilenmesi, yeni teknoloji, üretim, girişimcilik içeren nitelikli bir eğitimden geçirilmesi Türk tarımına, çiftçisine daha faydalı olmaları için şarttır. Türkiye ancak nitelikli eğitimle tarımda yeniden çağ atlayacaktır. Tarıma hizmet için binlerce önlisans mezunu ziraat teknikeri lisans tamamlama eğitimi için beklemektedirler. Bu konuda kanunun hazırlanması ve YÖK nezdinde çalışmaların tamamlanması Türk tarımına büyük katkı sağlayacaktır.