TUBİTAK 4004 PROJEM KABUL EDİLDİ

TUBİTAK çeşitli temalarda proje desteği veriyor. Bunların bazıları ileri araştırma seviyesinde iken, bazıları da bilindik bilgilerin tekrarı niteliğinde. Tekrar daha çok öğretmenlere ve öğrencilere yönelik vebilimi sevdirmek, bilimsel düşünme ve çalışma motodolojisi kazandırmak üzerine kurulu. Sözü 4004 Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları projesine getireceğim. 
PİSA araştırma sonuçları bize gösteriyorki; bizim çocuklarımız öğrendikleri ile yaşadıkları hayat arasında bir bağlantı kuramıyorlar. Adeta bilginin hamallığını yapıyorlar. Eğitim öğretim metodolojisinde bir sorunumuz olduğuna dair kuşkumuz yok. Nasıl Finlandiya örneği bir başarı öyküsü olarak anlatılıyorsa,Türk eğitim öğretim sistemi de bir başarısızlık örneği olarak araştırılsa ve anlatılsa yeridir. Sorunun farkında olmak çözümün en önemli basamağını oluşturuyor. TUBİTAK’ın bu projesini problemin çözümüne yönelik bir çaba olarak görüyorum. 
***
Bu çabalara bir katkım olsun düşüncesi ile ben de bir proje yazdım. Bu amaçla seçeceğim tema, Denizli için popüler olmalı diye düşündüm. Denizli denilince akla horoz, Pamukkale ve tekstil geliyor. Daha önce dedektif horoz işbaşında diye bir proje yapılmıştı. Pamuğun yolculuğu başlığı altında tekstili de ele alabilirdim ama daha popüler olduğunu düşündüğüm Pamukkale traventen oluşumunu tercih ettim ve “Kalsiyumun Yolculuğu” başlıklı bir proje yazdım. Türkiye çapında 200, Denizli özelinde üç proje kabul gördü. Projem özetle şöyle;
Ortaokul öğrencilerinin, okulda öğrendikleri teorik bilgiler ile yaşadıkları ilde ve coğrafyada sık karşılaştıkları doğal ve yapay oluşumlar arasında ilinti kurarak, teorik bilgiyi içselleştirmelerini ve güncel tutmalarını sağlamayı amaçladım. 

Doğada organik ve inorganik pek çok yapının içine giren kalsiyumun, mineralden bileşiğe, suda çözünen halinden, katı haline yolculuğu izlenecek. Bu gözlem yapılırken kalsiyumun element halinde bulunduğu haller, içine girdiği bileşikler ve karışımlar doğada bilinen maddeler üzerinden çalışılacak. 
***
Deneyler ve gözlem çalışmaları, fen bilgisi öğretmenleri ve jeoloji uzmanları rehberliğinde öğrencilerin bizzat katılımı ile sağlanacak. Gözlem ve izlem bölgesine göre 1. Pamukkale, 2. Karahayıt 3. Mağara 4. Şelale 5. Kemik 6. Toprak olmak üzere altı grup oluşturulacak. 
Kalsiyum içeren suların kaynatma veya bekleme yolu ile çökeldiğini deneysel olarak görülecek. Çökelme olgusunun doğadaki en güzel örneği olan Pamukkale’de aktif traverten oluşumu yerinde gözlenecek. Pamukkale aktif traverten oluşumu, üzerinde bulunan Hierapolis antik kenti ve kontrolsüz akan suyun bu kent dokusunda oluşturduğu bozulmalar gözlenecek. Karahayıt mahallesindeki kalsiyum ve Demir içerikli kırmızı renkli aktif traverten oluşumu gözlenecek. Honaz ilçesinde soğuk suyun oluşturduğu bir şelaledeki traverten oluşumları gözlenecek. Sarkıt ve dikitlerden oluşumuna Kaklık mağarası ziyaret edilerek kalsiyumun farklı çökelimi gözlenecek. Tüm bu doğal olgulardan su örneği alınarak laboratuar ortamında çökelmesi izlenecek 
***
Bu dört aktif traverten oluşumu gözlendikten sonra milyonlarca yıllık bir sürede oluşan traverten çökeltileri mermer ocakları ziyaret edilerek yerinde görülecek. Mermer fabrikaları gezilerek kalsiyumun sınai özelliği, mozaik ve heykel atölyeleri ve sergileri gezilerek sanatsal çalışmalara materyal oluşu gözlenecek. 
Kalsiyumun canlıların kemik ve diş dokularındaki yeri teorik olarak anlatılacak. Taze ve eski kemik parçaları üzerinde mikroskopik gözlem yapılarak bir yapı taşı olarak kalsiyum öğretilecek. Kalsiyumun besinlerdeki varlığı; kas, sinir hücrelerindeki görevi, kanın pıhtılaşmasındaki görevi teorik olarak anlatılacak. 
Kalsiyumun tarım toprağındaki yeri anlatılacak. Tuzlanma nedeniyle çoraklaşan toprağın kalsiyum sülfat vasıtası ile nasıl tuzlanmadan kurtarıldığı dramatize edilerek bir oyun şeklinde anlatılacak.
Sonuç olarak, öğrenciler öncelikle bir elementin doğada çeşitli şekillerde varlığını öğrenecek. Kalsiyum elementi örneği üzerinden diğer elementlerin de benzer bir yolculuğu olduğu karşılaştırmalı olarak öğrenmelerinin altyapısı oluşturulacak.
Proje ile ilgilenebilecek meraklı ortaokul öğrencilerimiz btopuz@pau.edu.tr adresinden bana ulaşabilirler.