“101 yıl önce canlanan milli ruh, ilham vermeye devam ediyor”