8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ

Sağlıklı kentleşme için hepimizin emeğine, duyarlılığına ihtiyaç var. Öncelikle sağlıklı kentleşmenin önünde duran engelleri doğru belirlemek gerek. Herkes köyden kente göç, cehalet, ekonomik koşulları sayıyor ama doğrusu bu değil. Sağlıklı kentleşmeyi asıl engelleyen unsurlar kentsel rant, arsa spekülasyonu, gayrimenkulün ihtiyaçtan ziyade yatırım aracı olarak düşünülüp ekonomik araç haline gelmesi, imar değişiklikleridir.

Gecekondu bölgelerini, kaçak yapıları ‘Kentsel Dönüşüm’le düzeltmek kolay... Ancak kentsel rant ve arsa spekülasyonunu durdurmadıktan sonra ne kentsel dönüşüm ne de toplu konut üretimi sağlıklı kentleşmeyi sağlamayacaktır. Bugün kentler kalabalıklaşma sorunları ile boğuşuyor. Aşırı kalabalık nedeniyle konut, yol, eğitim, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları bile karşılamak giderek zorlaşıyor.   Bu sorunu oluşturan ana unsur ise bölgesel göç ve köyden kente göç. Bu sorunun çözümü ise kırsal kalkınma hamlesinde. İnsanlarımızı mutlu olduğu yerde yaşar hale getirmedikçe kalabalıklaşma maliyeti giderek artacak. Kentsel sorunları çözmek giderek zorlaşacak. İnsanımız kırsaldan, toprağından koptukça sorun büyüyor. Kopmasa çocuk okuyamıyor, sağlık hizmeti yok.

                                                                              ***

Kentsel dönüşüm ile ilgili birimler kuruldu. Kanunlar çıktı, başarılı uygulamalar yapıldı ancak sağlıklı kentleşme için acilen düşünülmesi gereken ve acil eyleme geçilmesi gereken konu kırsal dönüşümdür. Kırsala da mühendis eli değmelidir. Kırsal kalkınma, kırsal dönüşüm ülkede yeniden üretim mucizesini oluşturabilir. Kooperatifleri kuralım, destekleyelim. Çiftçinin ürünü para etsin. Herkes mutlu olduğu yerde yaşasın. Siyaset-millet el ele çok şey başarıldı. Köye daha çok destek, yerel üreticinin korunması, kooperatifleşme ile kırsal dönüşüm başarılabilir. Aslında başarılan sağlıklı kentleşmedir.

YORUM EKLE