Aaa, bak kuş geçiyor

Çocuklar bir nedenle ağladıklarında, ağlama uzun sürmesin diyedikkatlerini başka yöne çekmek için “a bak kuş geçti” gibi kandırmacalar yapılırdıeskiden. Şimdilerde halen kullanılıyor mu bilmiyorum? Yeni jenerasyon bunu yermi? Buna da biraz şüpheyle bakıyorum.


Psikoterapi Enstitüsü Yayınları arasında çıkan Assen Alladin’in“Bilişsel Hipnoterapi” kitabı tam anlamıyla yukarıda hatırlattığım kandırmacayıanlatmıyorsa da, dikkat kaydırmanın olumlu etkilerinden söz ediyor. Dikkatikaydırmak; algılama, duygu ve davranışlarda değişime neden olur. Düşünce, duyguve davranışlarda meydana gelen değişim topyekûn bir değişimin ilk işaretleriolarak kabul edilebilir.


Alladin genetik olarak beynimizin negatif bilişe programlı olduğundansöz ediyor.  İnsanların bu yüzden bazı şeylere önceden programlanmışolabileceğinden hareketle Alladin, bu durumun niçin bazı insanların daha mutlubazılarının da daha mutsuz olduğunu açıklamakta kullanılabileceğini söylüyor.Aslında mekanizma basit; bazı insanlar mutluluğa daha yatkın olduklarından,farklı bir bakış açısı ile yaklaşımda bulunduklarından mutludurlar ve mutluolmaya devam etmektedirler.


Peki, bu yatkınlığa sahip olmayanlar ne olacak? Onlar ömür boyu melankolikolmaya devam mı edecekler, onlar birer kader mahkûmu mu yoksa?


Şükür ki böyle bir katı mekanizmadan söz edilmiyor. Bu kötü gidişedur demek bazı yöntemlerle mümkün hale getiriliyor. Daha önceki bir yazımdayavaşlamaktan söz etmiştim. Evet, yavaşlamak ve sakin olmak bu yöntemlerdenbiri. Kimi zaman yaşamı yavaş çekimde yaşamak iyi gelecektir. Günümüz dünyasınınhız çarkı içinde un ufak olmak yerine sükûneti  seçerseniz, çevrenizdekibir çok güzelliğin farkına varabilirsiniz. Farkındalığa giden yolda önemli birkilometre taşıdır sakinlik. İnsan ancak sakin olduğunda o an yaşadıklarınafarklı bir bakış açısı geliştirebiliyor. Yaşadığı anın farkına varabilen kişi,huzur ve mutluluğun gelişmesine de katkıda bulunuyor.


Yavaşlamak ve sakin kalmak rahatlayan bir beden ve dingin birruha sahip olmanızı sağlamakla kalmayacak size bundan daha fazlasınıverecektir. Yaşamda karşılaştığınız bazı problemlere dayanma gücünü bu sayedeelde edebilirsiniz, mesela… Aynı şekilde kişiler arası ilişkilerinizin gelişmesinebir vesile teşkil edebilir, yavaşlayarak çevrenizden haberdar olma çabalarınızıartırabilirsiniz. Çevrenizdekiler kendilerine değer verildiği izlenimine kavuştuklarındaişiniz daha da kolaylaşacaktır.


Farkındalık içinde yaşadığı anın kıymetine vakıf bireyler, dahasabırlı, hırslarından arınmış, kendine güvenli, yargılayıcı olmanın basitliğindenuzak, kendini ve çevresini artı ve eksileriyle bir bütün olarak kabul eden,girişimci ancak girişimin her türlü sonucuna olgun bir yaklaşımla karşılıkveren ve nihayet sorumluluklarını yerine getirdikten sonra işi oluruna bırakabilmecesareti gösteren kişilerdir.  


Farkındalık dünyasının kişiye kattığı değerler aynı zamanda eldeedilen kazanımların sürekliliğini de sağlar. Bu durum olumlu duyguların narinve kırılgan oldukları gerçeğini dikkate aldığımızda daha bir önem kazanmaktadır.Olumlu duygular narin oldukları kadar kısa sürelidirler. Oysa kaygı doluolumsuz bilişler daha uzun süreli ve üstelik kapsayıcı olma eğilimindedirler.Bu yüzden farkındalığı belirli anlarla sınırlı tutmak yerine devamlılığının sağlanmasıda en az kendisi kadar önemlidir.


Farkındalığın sağlanmasında meditasyonun değeri çok büyük. Buinkâr edilemez. Ancak bununla birlikte hipnotik yaklaşımların sürece dahiledilmesi  çalışmaların daha zengin çerçevede gerçekleşmesine katkıdabulunabilir. 

YORUM EKLE