Avrupa Konseyi sonunda Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifine (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) yeşil ışık yaktı.


Bu, yakında şirketlerin sürdürülebilirlik ile ilgili ayrıntılı raporlar hazırlamaları gerekeceği anlamına geliyor. Bu sayede şirketlerin hesap verebilirliği mümkün olacak ve standart sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi kolaylaştıracak.


Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi, 2014’te onaylanan ve Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini uygun hale getiremeyen mevcuttaki Finansal Olmayan Raporlama Direktifini (Non-Financial Reporting Directive - NFRD) de güçlendiriyor.

Şirketler için Yeni Raporlama Kuralları


Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi daha detaylı bir raporlama standardı getiriyor. Büyük şirketler ve KOBİ’lerin çevre hakları, sosyal haklar, insan hakları ve yönetişim faktörleri gibi sürdürülebilirlik konuları hakkında rapor verilmesi zorunlu hale geliyor.


Yeni sürdürülebilirlik raporlama kuralları, tüm büyük şirketler ve borsada işlem gören şirketler (mikro girişimler hariç) için geçerli olacak. Bu şirketler, bağlı ortaklıkları için de geçerli bilgileri değerlendirmekten sorumlu olacaktır.


Kurallar, belirli özellikleri dikkate alınarak listelenen KOBİ’ler için de geçerli. Ama yine de KOBİ’ler 2028 yılına kadar direktifin uygulanmasından muaf tutulacak.


Direktif sadece Avrupa’daki şirketleri değil aynı zamanda AB sınırları içerisinde iş yapan şirketleri de kapsayacak. Sürdürülebilirlik Raporu sağlama gerekliliği, Avrupalı olamayan şirketler için 150 milyon Avro net ciro elde eden tüm şirketler için geçerli. Bu şirketler, bu direktifte tanımlandığı şekilde ESG (çevre, sosyal ve yönetişim) etkileri hakkında bir rapor sunmak zorunda. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eşit değerdeki işe eşit ücreti ele alan sürdürülebilirlik raporlama standartları, diğer ilgili AB yasalarını dikkate alarak, diğer şeylerin yanı sıra, cinsiyetler arası ücret farkı hakkında raporlanacak bilgileri de içermelidir.


Direktifin uygulama tarihleri şu şekilde belirlenmiş:
• Hâlihazırda NFRD'ye tabi olan şirketler için 2024 mali yılı hakkında 2025'te raporlama;
• Şu anda NFRD'ye tabi olmayan büyük şirketler için 2025 mali yılı hakkında 2026'da raporlama;
• Borsaya kayıtlı KOBİ'ler (mikro teşebbüsler hariç), küçük ve karmaşık olmayan kredi kurumları ve bağlı sigorta teşebbüsleri için 2026 mali yılına ilişkin 2027'de raporlama;
• AB'de belirli eşikleri aşan en az bir yan kuruluşu veya şubesi olan, AB'de net cirosu 150 milyonun üzerinde olan üçüncü ülke teşebbüsleri için 2028 mali yılına ilişkin 2029'da raporlama.


Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) ve Sürdürülebilir Finans Gündemi kapsamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi önerisini 21 Nisan 2021'de sundu.
Yeşil Mutabakat, ekonomik büyümeyi kaynak kullanımından ayırmayı ve tüm bölgelerin ve AB vatandaşlarının, hiç kimsenin ve hiçbir yerin geride bırakılmadığı sürdürülebilir bir ekonomik sisteme sosyal olarak adil bir geçişe katılmasını sağlamayı amaçlıyor. Halkın yararına çalışan bir ekonomi inşa etme hedefinde olan Mutabakat, Avrupa Birliği’nin sosyal piyasa ekonomisini istikrar, istihdam, büyüme ve sürdürülebilir bir yatırım güçlendirerek, geleceğe hazır olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.


Direktife ilişkin daha detaylı bilgi için; https://www.globalcompliancenews.com/2022/11/25/https-insightplus-bakermckenzie-com-bm-environment-climate-change_1-european-union-10-things-you-need-to-know-about-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd_1_11222022/