Başkan Yılmaz; “Bu badireyi atlatacağımız günler yakındır”