BU SORUNU ANCAK SAYIN CUMHURBAŞKANI ÇÖZEBİLİR!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanuna başvuru süresi gerçekten de yoğunluk üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kanunun verdiği tek defalık uzatma yetkisi ile 25.11.2016 tarihine uzatılmıştı. Ancak yapılandırılan vergi borçları, stok ve kasa affı, matrah artırımı, ödemelerinin 30.11.2016 olan son ödeme tarihi değiştirilmemiştir. Bu tarihte ödemelerini internetten kredi kartı ile yapmak isteyen mükellefler Maliye Bakanlığı resmi sitesinin çöktüğünü ve sisteme hiç ulaşılamadığını gördüler. Aynı zamanda bankaların internet siteleri de yoğunluktan kilitlenmişti. Vergi Dairelerine nakit ödeme için koşan mükellefler çok yoğun bir kuyruk ile karşılaştılar. Banka şubeleri de aynı haldeydi. Nihayetinde Maliye Bakanlığı öncelikle vergi dairelerinin ve bankaların fiilen saat 21:00’a kadar çalışacağını duyurdu. Daha sonra bu önlemde yeterli gelmeyince vergi dairelerinin saat 24:00’e kadar çalışacağı duyuruldu. Mesela, Ankara’da Dikimevi Vergi Dairesinde gece 23:45’te kuyruk hala binanın dışına taşmış durumdaydı.Vergi yapılandırmalarının son gününde bir yoğunluk beklenmesine rağmen kimse bu kadar sıkıntı yaşanacağını tahmin edememişti. Sonuçta pek çok mükellef ve serbest muhasebeci mali müşavir elinde para olmasına rağmen yapılandırma ilk taksidini30 Kasımda ödeyemedi. Yapılandırmanın temel koşulu (aftan yararlanma şartı) ilk iki taksidi zamanında ödemek olduğundan pek çok mükellef ciddi bir hak kaybı ile karşı karşıya gelmiştir. Maliye Bakanlığı ise bu mağduriyetler sonucu beklediği tahsilat oranında ulaşamamış olacaktır.

Peki sürelerin uzatılması hukuken mümkün değil mi? Maliye Bakanlığı yetkilileri olayın “mücbir sebep” olarak değerlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtmektedirler. Bakanlar Kurulu ise kanundan aldığı bir defalık uzatma yetkisini kullandığından yeni bir düzenleme yapmaya yetkili bulunmamaktadır.

PEKİ ÇÖZÜM NE?

Olağan zamanlarda vergiye ilişkin KHK ile düzenleme yapılamaz. Fakat, Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal durumlarında vergi ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir. Dolayısıyla bu Kanun Hükmünde Kararnamelerde Cumhurbaşkanının iradesi, olağan KHK'lerdeki gibi Bakanlar Kurulu Kanun Hükmünde Kararnamesine eklenen şekli bir onay değil, işlemin asli bir unsurudur. Vergilerin kanuniliği ilkesi sıkıyönetim ve olağanüstü hal dönemlerinde bu şekilde bir istisna taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Bakanlar Kurulu’nu toplayarak bu vergisel sorunu çözme yetkisine sahiptir. Bu adım atılarak böylesine çok başvuru alan ve sürüncemede kalmış 100 milyarları aşan vergi alacağının hazineye girmesini sağlayacak kanundan yararlanmayı sağlayacak süreye ilişkin KHK düzenlemesi hemen bugün yarın yapılmalıdır. Sorunun çözüme kavuşturulması kanuna gösterilen başvuru teveccühünün, rakamsal tahsilata da yansıması, devlet hazinesine katkı ve ihtilaflı dosyaların ortadan kaldırılarak mükellefle gerçekten barışılması noktalarından önem taşımaktadır. Belkide bu düzenleme kayıtlı ekonomiye geçiş için atılmış ve sonuç alma ihtimali yüksek son yasal düzenleme olabilir.

DİĞER ÇÖZÜMLER NELER OLABİLİR?

a) Başvuruyu zamanında yapmış, birinci taksidi zamanında ödeyememiş mükelleflere ödeyene kadar geçen günler için gecikme zammı işletilir (benim önerim kanuna zamanında başvurmuş, ödemek için de geç saatlere kadar bekleme hali sonrası ödeyememiş olanları da gözönüne alarak ikinci taksit ödeme zamanına kadar yada ikinci taksitle birlikte ödeyenlere gecikme zammı işletilmesin)
b) Gecikme zammı belirleme yetkisi bakanlar kurulundadır, geçici bir hükümle ikinci takside kadar ödeyenlere gecikme zammı işletilmeyecektir denilsin

c) Mücbir sebep sayılsın

YORUM EKLE