BÜTÇE HEDEFLERİ TUTAR MI? ÖTV DÜZENLEMESİ NE GETİRİR?

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselmiş (726 milyar 96 milyon lira), bütçe giderleri yüzde 18,1 artmıştır (804 milyar 440 milyon liraya çıktı.). Gelirlerin giderlere kıyasla daha fazla artmış olması geleceğin mali planlaması adına ümit vericidir. Aşı seviyesinde %75 yani toplumsal bağışıklık yakalandığında bunun ekonomiye tesiri de pozitif dışsal olacaktır.

Temmuz 2021'de faiz dışı açık 22 milyar 166 milyon lira (Geçen yıl temmuzda 21 milyar 240 milyon lira) olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 117 milyar 442 milyon liraya yükseldi. Bu oranın azaltılması şart. Borçlanma rakamlarının artması, finansman maliyetlerinin yüksek olması bütçeye yük oluyor. Borç faiz sarmalına girmemek için bütçe gelirlerindeki artış oranını üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor.

Temmuz ayında haziran ayına göre üretim ve talepte azalma oldu diyebiliriz çünkü ihracat temmuz ayında haziran ayına göre %17 azaldı. Sanayi üretimi zayıfladı, üretim ve talepte azalma var. Bu halin ağustos verileriyle tekrar artışa geçmesi bekleniyor, hatta ağusla beraber enflasyon da düşüş ve akabindeki aylarda enflasyon düşüşüne paralel faiz indirimi de bekleniyor.

Yılsonu bütçe hedefleri tutturulabilir mi?

Orta vadeli mali planda 2021 yılı sonu GSYH Büyümesi (%, Reel) 5,8 belirlenmiştir. Mayıs ayındaki sanayi üretimindeki artış ve haziran tahminleri göz önüne alındığında ikinci çeyrekte de büyüme beklentileri yüksektir. Yayımlanan Kamu Maliyesi Raporunda büyümenin ikinci çeyrekte ihracatla birlikte çift haneli olacağı tahmini yapılmıştır. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle hedeflenen büyüme rakamına ulaşılabilme ihtimali yüksektir. 

TÜFE Yılsonu (%)  8,0, hedeflenmiştir, 2021 yılı Temmuz ayında TÜFE yüzde 1,80 oranında artmıştır. Temmuz ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon % 18,95 düzeyinde gerçekleşmiştir. Enflasyon oranı hedeflemesinde hedefe ulaşma noktasında tek haneliye düşürmek pek mümkün görünmemektedir.

İşsizlik oranının %12,9 olması hedefleniyor  Mayıs ayında %12,4 seviyesinde gerçekleşti. Hedefler tutturabilir görünüyor.

Merkezi yönetim bütçe açığı (%GSYH) %-4,3   -244.993 Milyon TL   hedeflenmiştir ancak yayınlanan kamu maliyesi raporunda 2021 bütçe açığı %-3,5 seviyesine çekilmiştir. Açıklanan rakamlar ve ülkenin yaşadığı hadiselerin sebep olduğu ek maliyetler hedeflere yaklaşmanın zor olduğu ve bunun da çok normal olacağını gösteriyor.

Salgın, deprem, sel ve yangınlar sürecinin ekonomi üzerinde olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bütçeye maliyetler yansıyabilecektir bu doğal bir durumdur ancak salgınla mücadelede başarı yakalandığında ekonomik faaliyetlerde iyileşme görülecek ve bütçe gelirleri artabilecektir yorumu rahatlıkla yapılabilir.

Yeni Orta Vadeli Programda revizyon gündeme gelir mi?

Kamu Maliyesi Raporunda gelir hedefindeki revizeler ve vergi tedbirleri kapsamında; yapılan revize ile 2021 bütçe geliri 153,5 milyar TL daha yüksek tahmin edildi. Raporda bu iyileşmenin, 96,2 milyar TL’sinin büyüme, enflasyon, istihdam, vergiler gibi temel ekonomik dinamiklerdeki normal değişikliklerden, 19,4 milyar TL’sinin geçmiş yapılandırmalardan, 37,7 milyar TL’sinin yapılan vergi düzenlemelerinden ve 21,1 milyar TL’sinin vergi dışı gelirlerdeki artıştan geldiği açıklandı. Dolayısıyla mali yıl içerisinde ekonominin gidişatına göre hedeflerde değişiklikler yapılabilir.

Otomobilde ÖTV düzenlemesinin vergi gelirine etkisi ne olur?

ÖTV matrahının güncellenmesi söz konusu değilken 50 otomobil satılıp vergi hasılatı toplanırken matrah güncellenmesi sonrası talebin artacağı düşünüldüğünde 60 otomobilin satılmasıyla daha çok hasılatın elde edileceği ve sürüm ile vergi gelirlerine artış yönünde yansıma olacağı düşünülmektedir. Düzenlemenin etkilediği sınıfa dair otomobillerde fiyat düşüşleri de beklenmektedir, ikinci elleri de dahil. Bu fiyat düşüşleri TÜFE ye de düşüş yönünde yansır. Bu düzenlemenin otomotiv pazarını canlandıracağı ve yatırımlara da yansıyacağı tahmin edilmektedir

YORUM EKLE