BÜTÇE KASIM 2020 DE FAZLA VERDİ, ESNAF PAKETİ AÇIKLANDI

Kasım ayı bütçe rakamları açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Kasım ayında 7 milyar 776 milyon TL fazla vermişti. 2020 yılı Kasım ayında ise salgın dönemi olmasına rağmen % 72,71 oranında artarak 13 milyar 430 milyon TL fazla vermiştir. Ayrıca faiz dışı fazla açısından bakacak olursak  2019 yılı Kasım ayında 15 milyar 239 milyon TL iken 2020 yılı Kasım ayında % 50,41 oranında artışla faiz dışı fazlanın  22 milyar 922 milyon TL olduğu görülmüştür.   Salgın döneminin bütçe üzerinde genellikle olumsuz etkileri olmaktadır. Sağlık ve sosyal destekleme harcamaları artarken vergi mükelleflerinin gelirleri azalmakta dolayısıyla tahsil edilecek vergi miktarları da düşmektedir. Bir başka deyişle giderler artarken gelirler azalmaktadır. 2021 yılı bütçesinin önceki yıllardan farklı olarak bu genel kural dikkate alarak hazırlanması faydalı olacaktır. Vergi alamazsan borç al veya para basmayı tercih et şeklinde bir yaklaşım genel olarak bu salgın dönemlerinde görülmektedir. Ancak bu tercihlerin, daha sonra enflasyon gibi olumsuz sonuçlarının ekonomi üzerinde görülebileceği de unutulmamalıdır.

 ***

 Üretim sokağa çıkma kısıtlamaları, salgın nedeniyle mesai saatlerinin düzenlenmesi, pek çok işyerinin belirli sürelerde kapalı kalması gibi nedenlerle fazlaca bir artış gösterememiştir. Büyüme genel olarak finans ve sigortacılık kaynaklı olmuştur (%41 artış).  Bu salgın döneminde dünya ülkeleri genellikle negatif büyürken ülkemizin pozitif büyümesi olumlu karşılanmaktadır. Mesela AB ekonomileri %3.9 küçülmüştür. Çin’den mal almak istemeyen ülkeler bu taleplerinin bir kısmını Türkiye’den karşılamak istemektedirler. Bu durumun dış ticaret dengesi üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Yapılması zorunlu hale gelen yapısal reformların gerçekleştirilmesi ile ülkemize yabancı yatırımcıların ilgisinin artacağı da beklenmektedir. Sadelik, basitlik ve adalet temelinde kapsamlı bir vergi reformunun da gerekli olduğunu söyleyebiliriz ki Sayın Cumhurbaşkanı bütçe görüşmeleri sonrası sıra reformlara geldi diye beyan etmiştir.

***

Bu arada açıklanan esnaf paketi ile 3 ay süreyle büyükşehirlerdeki esnafa aylık 750 TL, diğer şehirlerdeki esnafa aylık 500 TL kira desteği verileceği açıklandı. Ayrıca aynı süre zarfında her ay 1000 TL destek ödemesi yapılacak. İşyeri kira stopajı Haziran 2021 e kadar %10 uygulanmaya devam edilecek. İşyeri kiralarında %8’e düşürülen ve aralık 2020 sonunda sona erecek oran düzenlemesi haziran 2021 e kadar uzatıldı.

YORUM EKLE