ÇEKİNGEN ÇOCUKLAR

Kendine güvenli çocuk yetiştirme ile alakalı daha önce bazıkonulara değinmiştik. Bugün biraz çekingenlikten söz edeceğiz.

           
Çekingenlikbazen çekingen- bağımlı kişilik bozukluğu, kopuk korungan şema davranışları,kaçınma şeklinde baş etme yöntemi ve sosyal fobi hastalığı ilekarıştırılmaktadır. Bu yüzden bir karara varmadan önce hekim tarafındanteşhisin konulması gerekir. Çocuklar açısından “kişilik bozukluğu” henüz sözkonusu değildir elbette…Biz burada bu detaylara girmeden koruyucu vebilgilendirici hekimlik bağlamında bazı noktalara dikkatinizi çekmeyeçalışacağız.


Çocuklarımızın hep yanı başımızda;uslu, terbiyeli, söz dinleyen kişiler olmasını arzu ederiz. Her ebeveynin ortakisteği budur. Maalesef bunu kimi zaman tehdit içeren sözcüklerle ifade ederiz. Çocuklarımızçaresiz bir biçimde buna uyum sağlar. Başlangıç itibariyle her şey yolundagibidir. Ama bir süre sonra bu isteğimizin pek de doğru olmadığını anlar busefer de değişmesi için çaba sarf ederiz. Özellikle uslu olmakla çaresiz veetkisiz kalmayı fark edebildiğimiz dönemlerde artık anlarız ki biz yanlış birşey yapıyoruz. Çocuğumuz etkisiz bir eleman gibi ortalıkta dolaşmayabaşladığında bir sorunun varlığı da aşikar hale gelmiş olur.

  
Ancak öğrenilmiş çaresizlik bu değişimin kolayca gerçekleşmesiniengellemeye devam eder. Çekingenlikle terbiyeli olmayı birbiriyle karıştırmamakgerekir. Her ne kadar aileler çocuklarının uslu olmalarıyla gurur duysalar daeğer usluluk bir baskı sonrasında oluyorsa bunun geriye ödemesi çok daha ağırolacaktır. 


Acaba çocuğunuzu kaç kez lokantaya da benzeri yerlerde bir şeyler ısmarlamak üzere cesaretlendirdiniz, ya dakaç kez engellediniz?  Çocuklar bazışeyleri yaşayarak öğreneceklerdir. Yaptıkları hatalarla büyüyeceklerdir.Onların hatalarını tampone edip, yaptıkları iyi şeylerde yüreklendirilmelerininsağlanması doğru bir davranıştır. Ceza ve ödül meselesinde önceliğinizcesaretlendirmek olmalıdır.


Unutmayın, eskidensöyledikleriniz ve yaptıklarınız bu günün davranışlarını doğurmaktadır.


Anne ve babaların bilmesigerekenler:

·        Kreşe ve okula başlama, ergenlik dönemi ve yenibir sosyal grubun içine girme dönemlerinde çekingenlik belirginleşebilir.

·        Aşırı koruyucu, yönlendirici ve baskılayıcıailelerde çekingenlik olası bir sonuçtur. Sosyal iletişimin sınırlı olduğuailelerde çekingenlik belirgindir.

·        Anne ve babalar bir model olduklarınıunutmamalıdırlar. Kendi tutum ve davranışlarınızı gözden geçiriniz.

·        Çekingenlik başlangıç döneminde tedaviedilmediğinde, zamanla sosyal fobik hal alır.

·        Her zaman olduğu gibi öncelikle çocuğunuzuanlamaya çalışın onu dinleyin ve lütfen yargılamayın.

·        Çekingen davranışın altında psikolojik birsürecin yatabileceğini unutmamak gerekir. Bu yüzden profesyonel bir yardım dahasağlıklı sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. 

YORUM EKLE