ÇOCUK İŞÇİLİĞİ NASIL ÖNLENİR?

Çocuklara burslu meslek ortaokulları ve meslek liseleri açılsın. Pansiyonlu, burslu, öğle-akşam yemeği imkanı olan sanat-zanaat-meslek okulları ile çocuk işçiliği biter, mesleksizlik biter, ülke yol alır. Meslek ortaokulları çocukları meslekler konusunda bilgilendirir, el becerilerini geliştirir. İş imkanı sağlar, seçeceği bölümle ilgili yön verir. Çıraklığa ayrılmak isteyeni belirler. Meslek lisesine geçişi kolaylaştırır.

Meslek lisesi ise 4 yıllık sürede lise fen kolu yanında bir mesleği öğretir. Tüm gençlerin koluna bir altın bilezik takar. Meslek lisesi mezunu teknisyen olarak sanayiye yetişmiş işgücü sunmanın yanında meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerine öğrencileri hazırlar. Meslek lisesinde temel mesleki eğitimi almış, iş güvenliği bilen gençlerle fakülte eğitimi kalitesi artar. Hazırlanan bilimsel çalışmaların ve projelerin seviyesi yükselir, etkinliği artar. Sanayi-üniversite ilişkisi daha kolay kurulur.

Eğer meslek liselerinin sayısı arttırılmaz, imkanları genişletilmez ise sanayide yetişmiş ustabaşı, ara eleman bulunması giderek zorlaşacaktır. Kentlerde ve kırsal bölge ihtiyaçları için demirci, elektrikçi, yapıcı, motorcu atölyeleri giderek azalacak, zamanla da çoğu kapanacaktır. Bugün teknolojik atılım yapmış tüm ülkelerin eğitim sisteminde meslek liseleri çok önemli rol oynamaktadır. Ülke olarak meslek lisesinin memleket meselesi olduğunu artık anlamalı ve gereğini yapmalıyız. 

YORUM EKLE