CUMHURİYETSİZ DEMOKRASİ MASALI – 2 (CUMHUR, NE HALK, NE DE EKSERİYET'TİR)

Başta Prof. Dr. Sayın İlber Ortaylı, sonra siyasîlerin ve hatta... ve de ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının tamamına yakınına göre CUMHUR, HALK demek.

Atatürk'e husumetini fazlaca gizleme gereği duymayan Sayın Abdurrahman Dilipak'a göreyse, CUMHUR, EKSERİYET demek.

Şöyle dediğinizi duyar gibiyim;

"Peki CUMHUR, halk ya da ekseriyet değilse, NEDİR?"

Bu soruyu ayrıntılı şekilde incelemeden önce, CUMHUR kelimesinnin etimolojisini irdeleyelim.

* ETİMOLOJİK OLARAK CUMHUR, KÖKENİ ARAPÇA BİRLEŞİK BİR KELİMEDİR.

CUMHURİYET sözcüğünün kökü olan "CUMHUR" içinde, hem “cm” kökünden “cem” kavramını, hem de "hrr" kökünden gelen "hürriyet" kavramını barındırıyor.

Cümleten, cümle, cumhur, cumhuriyet, cami, cuma, cima, cemaat, cemiyet, cem ve benzeri kelimeler, hep Arapça'daki toplanma, birleşme anlamına gelen "cm" kökünden türemiş.

Arapça ḥurr حرّ kökünden gelen ve "azat, salınmış, serbest, özgür, köle olmayan" anlamına gelen "hür" sözcüğü, Aramice/Süryanice "χrr חרר", "serbest olma, salınma, kurtulma" kökü ile eş kökenli.

CUMHUR, "HÜR, yani ÖZGÜR insanlar" anlamına gelen bir kavram olup, İslâmî literatürde "önde gelen âlimleri" niteleyen Arapça birleşik bir kelime.

Arapça, AHALİ sözcüğünün eş anlamlısı olan HALK kelimesi ise, kavramsal olarak EKSERİYETLE EKALİYETİN cemî cümlesi.

Yani HALK; ÇOĞUNLUKLA AZINLIĞIN toplamından oluşan SOSYOLOJİK BÜTÜNLÜĞÜN adı.

Bu bağlamda HALK, içinde hem CUMHURİYETÇİ, hem de bilinçli ve/veya bilinçsiz CUMHURİYET DÜŞMANI KİŞİLERİ DE kapsayan bir kavram.

* CUMHURİYET HÜRRİYETTİR!

İslamî Literatür'de ÖNDE GELEN ÂLİMLERİ tarif etmek amacıyla, Arapça cm ve hrr kökünden türetilmiş olan CUMHUR kelimesine,

-İYET eki ilave edilerek uydurulmuş olan CUMHURİYET kelimesi, Yeni Osmalıların (Jön Türklerin) REPUBLİC karşılığı icat ettiği bir kavram.

CUMHUR OLMANIN, yani ÖNDE GELEN OLMANIN ÖNKOŞULU; ÖNYARGILI ve KORKAK OLMAMA, olgulara objektif yani nesnel bakabilme... olanı işine geldiği gibi değil, olduğu gibi görebilme... gerçekliğe olduğu gibi bakıp, olduğu gibi gösterebilme, kral çıplak diyebilme cesareti.

Bu konuda, "Amacım öğrencilerime şu veya bu görüşü telkin değil, özgür insanlar yetiştirmek."

diyen Büyük Matematikçimiz CAHİT ARF "özgür insan" Dergisi'nde yayımlanan 'ÖZGÜRLÜĞÜN TEMELİ' başlıklı yazısında(2);

(…) "Bir toplumda yasaların sağladığı özgürlük yanında kişinin kendi kendisine sağlayabildiği, hatta yasaların birçok doğal özgürlüklerin varlığını kısıtladığı hallerde bile sağlayabileceği, daha önemli bir özgürlük, bütün diğer özgürlüklerin temelini teşkil eder.

Önyargılardan kurtulma diye adlandırabileceğimiz bu özgürlük, toplum yasaları ile değil, kişinin çok çetin bir iç uğraşısı ile kazanılır ve hiçbir zaman da tam olarak kazanılmaz.

Gerek kişisel, gerekse toplumsal mutluluğumuzun ilk koşulu olarak kendimizi önyargılardan bilinçli bir şekilde arındırmak suretiyle her türlü özgürlüğün temeli olan İÇ ÖZGÜRLÜĞE yaklaşmamız gerekmektedir."diyor.

Kurtuluş Savaşı boyunca MİLLİ SIR olarak sakladığı ve bu sebeple olsa gerektir ki, tarif yerine, tasvir etmeyi tercih CUMHURİYET'in HÜRRİYET olduğunu, veciz bir şekilde şöyle ifade ediyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mualimler Birliği Kongresi üyelerine, Millî Eğitim Bakanı Vasıf Çınar tarafından Şehir Lokantasında verilen çay ziyafetinde yaptığı konuşmasının sonunda; "Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, "CUMHURİYET SİZDEN FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR NESİLLER İSTER." (3)

1789 Fransız Devriminin icadı olan CUMHURİYET; ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK şiarı üzerine oturtulmuş toplumsal bir bütünlük önerisi.

Bu özelliğiyle CUMHURİYET, hem bir düşünce biçimi, hem de toplumsal bir düzen.

CUMHURİYET, hürriyet için toplananların, bir araya gelenlerin kurduğu rejimin adı.

CUMHURİYET REJİMİNİN NİHAİ HEDEFİ,

HALKIN TAMAMININ ÖZGÜRLEŞMESİ.

Şöyle de söyleyebiliriz:

CÜMHURİYET, cem-î cümlenin özgürlüğünü hedefleyen devlet yönetim şeklinin adıdır.

CUMHURİYET HÜRRİYETTİR.

Cumhuriyet rejimin esası meclistir.

Meclis, milletçe seçilen milletin vekillerinden, yani milletin önünde olan, önde gelen özgür insanlardan oluşur.

* LAFI TERSİNDEN ANLAMAK...

"BEN CUMHUR'U HALK OLARAK GÖREN BİR CUMHURİYET HALK PARTİLİ DEĞİLİM" şekildeki sözümü, "BEN CUMHURİYET HALK PARTİLİ DEĞİLİM" şeklinde anlayan ve/veya anlatan kişilerin, CUMHUR'u, CUMHURİYETİ ve CUMHURİYETÇİLİK ilkesini, mensubu oldukları CÜMHURİYET HALK PARTİSİNİN kuruluş felsefesini, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaları mümkün değildir.

Yanlış anlama konusunda hoş bir hikaye var.

Şöyle:

Avcının biri şahinini ve köpeğini alıp ava çıkmış.

Avlanma sahasına girmeden, yolu üzerinde bir evliya mezarına rast gelmiş.

Evliyanın ruhuna bir Fatiha okuyup, şahini için bir keklik, köpeği için bir tavşan dilemiş.

Sonra yola koyulmuş.

Önünden bir keklik havalanmış.

Kekliği avlasın diye şahini salmış.

Kekliği yakalamak için hamle yapan şahin, hızla bir çöğür ağacına çakılıp, ölmüş.

Avcı, şahininin ölümüne çok üzülmüş.

Lakin ava devam etmiş.

Bu defa hemen önünden bir tavşan kalkmış.

Köpek fırlamış tavşanın peşinden.

Bu seferde köpeği yılan sokup öldürmüş.

Zavallı avcı, çaresiz avlanmayı bırakıp evine geri dönmeye karar vermiş.

Dönerken, dua edip, dilek dilediği evliyanın mezarının başında durmuş.

Demiş ki; EVLİYA OLMAYA BÜYÜK EVLİYASIN.

LAKİN LAFI TERSİNDEN ANLIYORSUN.

Maalesef bu kişiler, üç beş kişi değil, milyonlarca...

YARIN; DÜŞÜNÜRSEK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALIR, DÜŞÜNMEZSEK YOK OLUR

Dipnot; (1) "CUMHURİYETSİZ DEMOKRASİ" kavramı, ilk kez Özdemir İnce'nin Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde 6 Ocak 2007 tarihinde yayınlanan “Cumhuriyetsiz Demokrasi” başlıklı yazısında kullanılmıştır.

YORUM EKLE