CURAVCI'DAN ZEHİRLİ BUĞDAY DAĞITIMINA TEPKİ

Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün,  Acıpayam,Tavas, Çardak, Bozkurt, Çivril ve Baklan ilçelerinde görülentarla fareleri ile ilgili çalışma başlatması ve çiftçilere farelerle mücadeleeğitimi verilerek, zehirli buğday dağıtımı yapılması çevrecilerin tepkisineneden oldu.

Atıcılık FederasyonuDenizli İl Temsilcisi Mehmet Curavcı, Tarım il Müdürlüğü yetkililerinin,zehirli buğday dağıtarak, doğal dengenin yok edilmesini sağladıklarını ilerisürdü.

Zehirli buğdayları, farelerin yanı sıra kuşlarında yediğini,zehirli buğdayı yiyen fareleri avlayan kuşlarında etkileneceğini belirtenAtıcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Curavcı, “Doğal dengeyi kendi ellerimizle yok ediyoruz. Doğal dengede yer yeralan zincirin halklarının almak ne kadar doğru. Farelerle beslenen kuşlardaölüyor. Sadece farelerle mücadele etmiyoruz. Bir yaşam zincirini yok ediyoruz”diyor.


DOĞAL YAŞAMDA FARELERİN ROLÜ YOK MU?

Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce yapılanaçıklamada, “Arazide yapılan sürveylerde2014 yılının mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve kurak seyretmesi nedeniyletarla faresi popülasyonunda artış olduğu gözlenmiştir. Denizli’de bu zararlınınAcıpayam, Tavas, Çardak, Bozkurt, Çivril ve Baklan ilçelerinde daha fazlagörüldüğü tespit edilmiştir. Tarla faresi iki ayda bir ve her seferinde 6-10arası yavru yapması ve doğan yavruların da üç ay sonra üremeye başlamasınedeniyle çok hızlı çoğalabilen bir zararlıdır. Tespitler neticesinde DenizliGıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, çinko fosfür etkili madde içeren 7 bin200 kg zehirli buğday hazırlanmış  Eylül,Ekim ve Kasım aylarında çiftçilerimize eğitimler verilerek 144 bin dekar alandatoplu mücadele başlatılmıştır. Üreticilerin aynı anda tarlalarındaki faredeliklerine zehirli buğday bırakmaları mücadelenin etkinliği açısından önem arzetmektedir” deniliyor.

Farelerle mücadele kapsamında, Acıpayam İlçesinde 14mahallede 696 üreticiye toplam bin 392 kg zehirli buğday dağıtıldığı, İlMüdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesince 2014 yılında 150 kg çinko fosfür satınalındığı ve çiftçilerin zehirli buğday taleplerinin karşılandığı vurgulanıyor.

Doğal yaşamda, her canlının bir rolü olduğu bilimsel olarakher seferinde vurgulanıyor…  Farelerbinlerce yıldır vardı, şimdi hatırlanıyor. Yaşam alanlarımızı kendi ellerimizlezehirliyoruz…

YORUM EKLE