DENİZLİ YÖRÜK TÜRKMEN ÇALIŞTAYI'NIN ARDINDAN

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği ve Denizli Yörükleri Derneğinin iş birliği ile düzenlenen I. Denizli Yörük-Türkmen Çalıştayı, 27.01.2019 tarihinde ülkemizin farklı şehirlerinden gelen Yörük-Türkmen dernek temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla Denizli ilimizde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay kapsamında Denizli Yörükleri konulu panel ve geniş katılımlı çalıştay oturumları yapılmıştır. Farklı üniversitelerden 30 akademisyenin katılımıyla 4 oturumda Yörük-Türkmen kültürü, bu kültürün karşılaştığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bildiriler sunulmuştur. Bu sunumlar ve dernek temsilcilerinin katkılarıyla aşağıda 5 ana başlıkta 16 maddelik sonuç bildirgesi oluşturulmuştur. Sonuç bildirgesini okuyucular ile paylaşmak istiyorum.

1. Yörük-Türkmen geleneğinin sosyal ve kültürel mirasının korunması ile ilgili sorunlar hakkında:

⦁ Denizli dahil olmak üzere Yörük-Türkmen kültürünün canlı olarak yaşadığı coğrafyalarda Yörük-Türkmen geleneğinin kültürel ve tarihi kodlarının izlerini taşıyan bazı yer adlarının değiştirildiği görülmektedir. Bu tarihi adların geri verilmesinin toplumun sosyo-kültürel mirasının saklanması ve geleceğe aktarılması bakımından önemli olduğu ifade edilmiştir.

⦁ Yörük-Türkmen geleneği ile ilgili toplumsal hafızanın sözlü aktarıcılığını yapan kaynak kişilerin sayısı her geçen gün azalmaktadır. Çok önemli bilgiler barındıran bu kişilerin tespit edilmesinin, bilgi ve tecrübelerinin kayıt altına alınmasının önemi vurgulanmıştır.

⦁ Yörük-Türkmen kültürüne ait tören ve ritüellerin tespit edilerek kayıt altına alınmasının gerekliliği üzerinde durulmuş, yerel yönetimlerin bu tören ve ritüellerin tanıtılması ve sürdürülmesi konusunda yardımcı olmaya devam etmesinin önemi ifade edilmiştir.

⦁ Gerçekleştirilecek etkinliklerde şölen, şenlik, festival gibi adların yerine geleneksel adlandırma olan “toy” kelimesinin tercih edilmesi, bu etkinliklerin Yörük-Türkmen kültürünü doğru yansıtacak şekilde zenginleştirilebilmesi için bilimsel danışma kurullarının da etkinliklere katkı sağlamaları tavsiye edilmiştir.

2. Yörük-Türkmen geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması ile ilgili sorunlar hakkında:

⦁ Yörük-Türkmen derneklerinin çok azında bulunan Yörük Gençlik Kolları’nın yaygınlaştırılmasının ve bu kolların birbiriyle bağlantılı kurumsal yapılar olarak gelecek çalıştaylarda ve etkinliklerde yer almalarının önemi vurgulanmıştır.

⦁ Yörük-Türkmen kültürü temalı yazılım, belgesel, televizyon programları, çizgi filmler ve bilgisayar oyunları üretilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla Yörük-Türkmen kültürünün genç kuşaklara aktarılması için projeler oluşturulmasının önemi ifade edilmiştir.

⦁ Eğitim kurumları ile iş birliği yapılarak Yörük-Türkmen temalı kurslar düzenlemenin önemine değinilmiştir.

3.Yörük-Türkmen adlandırması ile ilgili sorunlar hakkında:

⦁ Yörük, Türkmen, Konar-Göçer gibi adlandırmaların kökeni ne olursa olsun birbirinden ayrılamayacağının altı çizilmiştir. Bugün Yörük-Türkmen kavramının tüm Türklüğü birleştirici bir yaşam tarzı adlandırılması olduğu, bu adlandırmaların ayrıştırıcı kavramlar olarak kullanılamayacağı önemle ifade edilmiştir.

4. Yörüklerin ve Yörük-Türkmen derneklerinin ekonomik sorunları hakkında:

⦁ Yörük-Türkmen geleneksel üretimlerinin sürdürülebilir olması için bunların güncel ve canlı ekonomik faaliyetler haline getirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden hem üretimi kolaylaştıracak ve karlılığı artıracak kooperatiflerin hem de ürünleri yerelden ulusa taşıyacak tanzim satış mağazalarının kurulmasının önemi üzerinde durulmuştur.

⦁ Yörük-Türkmen derneklerinin Yörük-Türkmen toplulukların ekonomik faaliyetlerini geliştirmeleri ve kırsal dönüşüm konusunda ön ayak olması gerektiği ifade edilmiştir.

⦁ Yörük-Türkmen derneklerinin faaliyetlerini finanse edecek kaynak konusunda bağış ve aidat gibi gelir kalemlerinin dışında aktif ekonomik faaliyetler de sürdürmelerinin, ihtiyaç duyulduğunda gerekli hukuki danışmanlık ışığında şirketleşmelerinin önünün açılmasının gerektiği ifade edilmiş, finansal özgürlüğün derneklerin faaliyetlerini kolaylaştıracağının altı çizilmiştir.

⦁ Yörüklerin ekonomik ve kültürel faaliyetler amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve TOBB hibeleri gibi hibe destekleri alabilmeleri için Yörük-Türkmen dernekleri ve üniversiteler tarafından desteklenip yönlendirilmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

⦁ Yörük-Türkmen derneklerinin güvenilirliğinin artması için derneklerin kurumsallaşmasının sağlanması, sosyal iletişim kanallarının kullanılmasına özen gösterilmesi, yönetimlerin şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiği ifade edilmiştir.

5. Üniversitelerle Yörük-Türkmen derneklerinin iş birliği hakkında:

⦁ Üniversitelerin ilgili bölümlerinin kâr amacı gütmeden Yörük-Türkmen dernekleri için kaynak geliştirme, proje yazma ve hukuki danışmanlık destekleri vermesinin önemi ifade edilmiştir.

⦁ Üniversitelerde Yörük-Türkmen kültürüne yönelik lisansüstü çalışmaların çoğalması ve tercih edilir hale gelmesi için Yörük-Türkmen derneklerinin bu tezlerin yürütülmesinde yardımcı olması ve finanse etmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Yörük-Türkmen kimliğinin ve kültürünün korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasına bir program oluşturmak ve program çerçevesinde çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır.

Denizli Yörük-Türkmen Çalıştayı’nın düzenlenmesini mümkün kılan Denizli Büyükşehir Belediyesine, Acıpayam Dernekler Birliğine, Denizli Yörükleri Derneğine ayrıca çalıştaya katkı sunan tüm akademisyenlere ve Yörük-Türkmen derneklerine emekleri için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yaşar Celal Ceylan
Yaşar Celal Ceylan - 3 yıl Önce

Birincisi gerçekleştirilen çalıştayımızın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dileriz bu anlamda hiçbir zaman katkılarını eksik etmeyen Denizli Büyük Şehir Belediyesi ve ekibine akademisyenlerimize manevi katkı sağlayan herkese teşekkür ederim şahsım ve yönetim kurulu adına.
DENİZLİ YÖRÜKLERİ DERNEĞİ.