Denizlili İbrahim gözleriyle değil, gönlüyle takı yapıyor