DOĞUM BORÇLANMASI  VE EMEKLİLİĞE KATKISI…

Doğum borçlanması, kadın çalışanların çalışma hayatına katıldıktan sonra yaptıkları doğumlarda, çalışamadıkları süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) belirlenen primi ödeyerek o günleri çalışarak geçirmiş gibi hizmetten saydırmalarıdır. Kadın sigortalılar, henüz sigortalı olmadıkları dönemde yaptıkları doğum ya da doğumlar için doğum borçlanması yapamazlar.Doğum borçlanması bu bağlamda değerlendirildiğinde, erken emekliliğe katkı sağlamak yerine, yaş ve sigortalılık süresi gibi koşulların yerine getirilmesi koşuluyla doğum sürecinde yatırılmayan eksik prim günlerinin telafisine katkı sağlar. Doğum borçlanması yine bu anlamda değerlendirildiğinde, kadın çalışanların sigorta başlangıcını öne çekmez, sadece prim gün sayısı kazandırır.   

Doğum Borçlanmasının Koşulları… 

Kadın sigortalının doğum borçlanmasından faydalanabilmesi için en önemli koşul, doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık koşulunu yerine getirmiş olması ve borçlanma yapacağı sürede çocuğun yaşaması (çocuk vefat etmiş ise vefat tarihi esas alınması) gerekir. Bu iki koşulu sağlayan kadın sigortalılardan,  

-5510 Sayılı Kanunun 4/a bendine tabi çalışan eski SSK’lıların, sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş ya da tahakkuk etmiş olması, 

-5510 Sayılı Kanunun 4/b bendine tabi sigortalı olan eski Bağkur’lular için, prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş ya da tahakkuk etmiş olması,

-2925 Sayılı Kanun çerçevesinde süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışan tarım işçilerinin sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş ya da tahakkuk etmiş olması,

-5510 Sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı olan eski Emekli Sandığı’na tabi çalışanların sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

- Kadın sigortalı adına doğum borçlanması yapılacak sürede her hangi bir sigorta kolundan prim ödemesi yapılmaması,

Koşulları aranır.

Doğum borçlanması kaç çocuk için ve ne kadar süre ile yapılabilir? 

Yukarıdaki koşulları sağlayan kadın sigortalılar, her çocuk için 720 güne (2 yıl), toplamda da en fazla 3 çocuk için 2160 güne kadar ( ki bu süre toplamda 6 yıla tekabül eder) doğum borçlanması hakkından faydalanabilirler.

Doğum borçlanmasının hesaplanması… 

Doğum borçlanması için ödenecek tutarın belirlenmesinde o yılki brüt asgari ücret esas alınır. Buna göre, brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si bir günlük doğum borçlanması tutarıdır. 2019 yılında belirlenen brüt asgari ücrete göre (01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında brüt asgari ücret 2558.40, TL olduğu göz önünde bulundurulursa) ödenecek doğum borçlanması tutarı ise günlük en az (2558,40x%32=818,69/30 gün=) 27,29 -TL, aylık ise en az 818,69- Tl’dir. Kadın sigortalılar bu miktarın en yüksek 7,5 katı kadar doğum borçlanması yapabilirler. Buna göre en yüksek günlük borçlanma tutarı ise 204,67 TL olacaktır. Bu veriler dikkate alındığında, 2019 yılında doğum borçlanması yapmak isteyen kadın sigortalılar en az ve en fazla olmak üzere;

-Bir çocuk için 19.649 TL. ile 147.362 TL.

-İki çocuk için 39.297 TL ile 294.725 TL.

- Üç çocuk için 58.946 TL ile 442.087 TL. 

 Doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum borçlanması nereye ve nasıl yapılır?

4/a ve 4/b kapsamında sigortalı olan kadın çalışanlar, sigortalının en son çalışmasının geçtiği SGK İl Müdürlüğü ya da Hizmet Merkezine, kamu görevlileri ise, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Sıhhıye/ANKARA adresine borçlanma talep dilekçesi ile başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilirler. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin SGK hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılır.

Sonuç… 

 Doğum borçlanması, doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılara prim ödeme gün sayısı kazandırmak amacıyla tanınan bir haktır. Doğum borçlanması ile sigorta başlangıç tarihi geriye gitmez. Doğum borçlanması yapan kadın sigortalı daha önce emeklilikte hangi koşullara tabi ise yine aynı koşullarda emekli olabilir. Bu bağlamda, kadın sigortalılar, toplamda üç çocuğa kadar her çocuk için 720 güne kadar, toplamda da üç çocuk için 2160 güne kadar (6 yıl) doğum borçlanması yapabilirler. Kadın sigortalılar, 2019 yılı için doğum borçlanması tutarı bir çocuk için en az 19.649 TL, iki çocuk için en az 39.297 TL ve üç çocuk için ise en az 58.946 TL doğum borçlanması yapabilirler. 

Karşılıklı saygı ve sevginin hakim olduğu insana yakışır, barış içinde bir iş yaşamı dileğiyle…

YORUM EKLE