DÜŞÜK BEYANLI SATIŞLARA SIKI TAKİP

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede ki en önemli noktalardan biri düşük beyan ile yapılan satış işlemleri. Gerçek satış rakamlarından farklı olarak düşük gösterilen satış bedelleri, kdv ve gelir vergisi anlamında büyük bir kayıp nedeni. İşte bu kayıpların önüne geçilebilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı.

538 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden alım satım işlemlerine aracılık eden satış sitelerine, bu işlemleri aylık olarak düzenli şekilde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirme zorunluluğu getirmiştir. Örneğin, malum sitelerden birisine aracınızın satışı için 1.000.000 TL ‘den ilan girdiniz. Pazarlıklar sonucu aracınızın satışı konusunda 950.000 TL ‘den anlaştınız. Oluşacak gelir vergisi ve kdv masrafını düşünerek satış beyanınızı noterde 500.000 TL gösterdiniz. Satış için ilan girdiğiniz bu site, ilan fiyatınızı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek. Aynı şekilde noter satışında ki beyanınız da gözükecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, arada ki fark kadar satıcıya vergi cezası kesebilecektir. Yayınlanan bu tebliğin kısaca detayları şu şekilde;

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

elektronik ortamda Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundadır.

Bu Tebliğ kapsamında bildirilmesi zorunlu olan bilgiler Başkanlığa aylık olarak bildirilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunludur.

İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu Tebliğ kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar.

Bu Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31/5/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31/5/2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31/8/2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

YORUM EKLE