PAÜ’ün 3 projesine TÜBİTAK desteği

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yürütücülüklerini Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, Öğretim Görevlisi Dr. Hasret Kökten ve Araştırma Görevlisi Merve Kocagül’ün yaptığı projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

PAÜ’ün 3 projesine TÜBİTAK desteği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi’nin 3 projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici yürütücülüğünde 122B652 kodlu ‘Doğada Serüven Başlıyor-Orman Okulu’ projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Projede, farklı nedenlerden dolayı doğadan kopuk yetişen öğrenciler için orman okullarında hem kendini, hem çevresini tanıma fırsatı yakalaması ve çevreye yönelik farkındalık oluşturması amaçlandı. Orman okulunda, öğrencilerin kişisel, duyuşsal ve yaşam becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve özgüvenli, risk alan, cesur, karar verme becerisi gelişmiş, iletişimi kuvvetli, takım ruhuna sahip bireyler olmaları için etkinlikler yapılacak. Proje kapsamındaki aktiviteler; ‘Ormanı bütünsel olarak tanıma faaliyetleri’, ‘Sanatsal faaliyetler’, ‘Uygulama faaliyetleri’, ‘Oyun tabanlı faaliyetler’ ve ‘Dış alan sportif faaliyetler’ olmak üzere beş başlıktan oluşuyor. Proje etkinliklerinin Eylül ayının ilk haftası (5-11 Eylül 2022) gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“DÜŞLEYEREK, DÜŞÜNEREK ÖĞRENME YOLCULUĞUM”

4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen “Düşleyerek, Düşünerek Öğrenme Yolculuğum: Çocuklar için Felsefe (P4C) Kampı” projesinin yürütücülüğü Öğretim Görevlisi Dr. Hasret Kökten, Proje Uzmanlığını ise Dr. Öğretim Üyesi Esin Turan Güllaç tarafından yapılıyor. Hedef kitle olarak ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin bulunduğu projede çocukların küçük yaştan itibaren sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliğine dayalı çalışma becerilerinin gelişimi hedefleniyor. Çocuklar için Felsefe (P4C) etkinliği öncelikle çocukların kendi düşüncelerini ortaya koyabilme, karşıdaki farklı düşünen kişilerle tartışabilme, mantıksal yetiler kazanabilme ve felsefi düşünüşün temelini oluşturan kavramlar üzerine zengin uyarıcılar sayesinde düşünme, sorgulama ve araştırma becerisi geliştirebilme gibi amaçları içeriyor.

“SEYR-İ BİLİM”

TÜBİTAK-Bilim ve Toplum Projeleri-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Araştırma Görevlisi Merve Kocagül’ün yürütücülüğünü yaptığı “Seyr-i Bilim” projesi de desteklenmeye hak kazandı. 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülen projeye Denizli merkez ve ilçelerde ikamet eden yaş grubu fark etmeksizin tüm vatandaşlar katılabilecek. Projede, genel olarak bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanıyor. Önerilen projede, bilim okuryazarlığını teşvik etmede ülkemiz öğretim programları yoluyla bireylerin sahip olmaları istenen yetkinliklere uygun, farklı bilim disiplinleri bağlamında hazırlanacak atölyeler, seminerler, çalıştaylar vb. ile bilim şenliği etkinlikleri yapılacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER