Eğitimde İyi Örnek; çocukların, doğrudan ya da dolaylı olarak iyi olma haline ve öğrenmesine katkı sunan; geliştirildiği öğrenme ortamında, yeni ve yaratıcı, kişisel ya da akademik gelişimine katkı yapan, bilgi, beceri ya da davranış kazandıran çalışma olarak tanımlanıyor. Tanımdan anlaşılacağı üzere daha çok anaokulundan üniversiteye kadar uzanan bir kapsam. Bana kalırsa üniversite eğitimini de bu kapsamın içine almak lazım. Tanıma devam edelim;

Eğitimde İyi Örnekler, yaygın olarak eğitime dair gözlemlenen bir soruna çözüm getirir ve bu çözüm uygulandıktan sonra değişim/dönüşüm yaratır. Eğitimde iyi örnekler; mantıksal çerçeveye oturtulmuş, bilimsel temelleri olan ve etik kurallara uyan, katılımcılığı önemseyen, etkisi izlenebilir ve yenilikçi olmalı. Şimdi bu kavramı PAÜ KBB örneğinde üniversiteye taşıyacağız;
30 yıldır ders anlatıyorum. 30 yıldır aynısını tekrarlıyor olsaydım bu durum ya tükenmişlik sendromuna çıkar, ya da kendimi başka alanlara atardım, olan eğitime olurdu. Çok şanslıyız ki Pamukkale üniversitesindeki Probleme Dayalı Öğretim sistemi (PDÖ) sürekli gelişime ve değişime müsait. Öğretim üyesini kendini tekrarlamaktan ve rutine düşmekten koruyor. Yani başlı başına eğitimde iyi bir örnek. KBB anabilim dalı olarak bi şansımız daha var;

Anabilimdalımız öğretim üyelerinden Prof Cüneyt Orhan Kara’nın tıp eğitimi üzerine doktorası var. Bizim klinik adeta onun doktora alanının uygulama sahası gibi. Anabilim Dalı öğretim üyeleri olarak bu uygulamanın gönüllü ve istekli katılımcılarıyız. Cüneyt hocanın isteği ile derslerimizi internet ortamına yükledik, öğrenciler dersleri, ister ders anlatılmadan önce, ister anlatıldıktan sonra, istedikleri zaman izleyebiliyorlar. Sınıflarda artık ders anlatmıyoruz, onun yerine vaka tartışması yapıyoruz. 50 kişilik sınıfta 10 kadar öğrencinin, dersi önceden dinleyip gelmesi tartışmanın interaktif yapılmasını sağlıyor.
Cüneyt hoca yine tıp eğitiminin bir gereği olarak öğrencilerden geri dönüt alıyor. Bunlardan bazılarını paylaşayım;

“Verimli ve keyifli bir haftaydı. Sunumların Eğitim Destek Sistemine (EDS) online yüklenmiş olması iyiydi. Bu sayede 5 gün boyunca poliklinik ve ameliyathanede hasta görme imkanımız oldu. Asistanlar ve hocalar gayet ilgiliydi. Biraz kalabalıktık sadece. Her şey için teşekkürler PAÜ KBB”
“Sunum salonunda vakit kaybetmeden, derslerin EDS’ye yüklenmesi istediğimiz zaman erişebilmemiz buradan kazandığımız zamanı da meslek hayatının demosu niteliğinde poliklinikte hasta görerek geçirmemiz fakültedeki en verimli stajlardan birini geçirmemizi sağladı.”
“Vaka tartışma dersinde, hasta öyküsüne göre ön tanı, ayırıcı tanıda ne düşünmemiz gerektiğini çok daha iyi anladım.”

“Bu staj sonrası hocalarımız sayesinde bölümü çok sevdim, kazanabilirsem kesinlikle tercih etmeyi düşünüyorum.”

“Staj sonunda yaptığımız kapanış geri bildirimi beni çok mutlu etti, Cüneyt hocamız fikirlerimizi önemsediği için değerli hissettim, kendisine çok teşekkür ediyorum.”

“Funda ve Necdet hocama da ayrıca teşekkür ederim. Hasta bakarken onların yanında bulundum ve detaylı açıklamalarda bulunup hasta hakkında bilgilendirmeler yaptılar. Teorikle zaman kaybetmeden doktor gibi hissedebildik. “

Yukarıda ifade edilen bu memnuniyet bir staj grubuna mahsus değil, sür giden bir durum. Bunu kimi ulusal KBB toplantılarında yanımıza gelip kendini tanıtarak; “hocam ben PAÜ mezunuyum, KBB stajından etkilenip KBB ihtisasını tercih ettim” diyen mezunlarımızdan biliyoruz.