EKİM 2019 İTİBARİYLE EKONOMİK TABLO

Cari Fazla,

TCMB tarafından açıklanan Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler fazlası eylülde geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak, beklentilerin de üzerinde 2 milyar 477 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi. Çünkü dış ticaret açığı da azaldı. Bu gelişmeyi, ithalatın azalmasına da atfetmek gerekebilir. Çünkü, mevcut ekonomik koşullarda üretimin azalmasına bağlı ithalat azaldı ve dış ticaret açığı dolayısıyla cari açık pozitif etkilendi. Bu bir tehlike. Hizmetler dengesinden gelen gelirler arttı. Ödemeler dengesinde birincil ve ikincil gelir dengesinde de artışlar oldu. Bunlar öncü büyüme göstergeleri açısından iyi gelişmeler. Bu arada Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında yıllık bazda yüzde 4,8; aylık bazda ise yüzde 2,8 artış kaydetti.

Sanayi Üretimindeki Artış,

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylül 2019 da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 arttı. 12 ay sonra gerçekleşen bu pozitif ivme ile birlikte sermaye ve ara malları üretimindeki gelişmeler üretim artışı açısından katma değerli sinyaller olarak algılanabilir. Fakat işsizlik oranı 2019 Ağustos itibariyle %14’e çıktı ki bu ciddi bir tehlike. Pozitif algıladığımız sanayi üretimi verilerini, kayıtdışı istihdamı azaltarak ve yeni istihdamlarla yoğurmak zorundayız. Genç işsizlik (15-24 yaş) %27,4 düzeylerinde.

Bütçe Açığındaki Artış,

2018 Ekimde 5,4 Milyar TL açık veren Merkezi yönetim bütçe dengesi 2019 ekim ayında, 14,9 milyar lira açık verdi ve ocak-ekim 2019 döneminde açık 100,7 milyar TL oldu. Diğer göstergelerde de örneğin faiz dışı açık rakamı da 2018 yılı Ekim ayında 1,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Ekim ayında 8,1 milyar TL faiz dışı açık verildi. 2019 yıllık bütçe tahminleri itibariyle hedefler hem ulusal hem uluslararası konjonktürel hareketler hem ülke güvenliğinin gerektirdiği harcamalar hem kamusal/özel israf artı tasarruf seviyelerindeki yetersizlikler gibi sebeplerle tutturulamadı diyebiliriz. 2019 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında artarak 65,4 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 80,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut tablo bize, 2020 yılı bütçe gerçekleşmelerinde aylık ve yıllık gider artışlarının aylık ve yıllık gelir artışlarının altında bırakılmasını, tasarrufların artırılmasını, özellikle tüm alanlarda israfın önüne geçilmesini açık hedef göstermektedir.

YORUM EKLE