Müdür Mersin’den ‘yapılandırma’ açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdullah Mersin, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın açıklamasında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile getirilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Müdür Mersin’den ‘yapılandırma’ açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdullah Mersin, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile getirilen SGK'nın alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Müdür Mersin; “Bilindiği üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında vatandaşlarımıza, Kurumumuza olan borçlarını yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkanı sağlanmıştır. 2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş olan; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, 30 Nisan’dan önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemişler, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırılan borçlara ilişkin olan gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncelleme yapılacak yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi halinde ise hesaplanan tutardan da yüzde 90 oranında indirim yapılacak. Ayrıca yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir. Genel sağlık sigortası prim borçları ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar hariç olmak üzere vatandaşlarımızın bu imkanlardan yararlanabilmeleri için; 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar müdürlüğümüze veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen veya internet üzerinden başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 01 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 01 Temmuz 2021– 01 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru şartı aranmadığından 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup, bu kanunun yayımı tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca genel sağlık sigortası kapsamına alınan sigortalılarımızdan tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER