OTOMOTİV İHRACATI AĞUSTOSTA YÜZDE 23 ARTIŞLA 1,7 MİLYAR DOLAR OLDU

OTOMOTİV İHRACATI AĞUSTOSTA YÜZDE 23 ARTIŞLA 1,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye ihracatının lideri otomotivendüstrisi, ağustos ayında çifte rekora imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisiİhracatçıları Birliği’ne (OİB) göre geçen ay yüzde 23 artışla yaklaşık 1,7milyar dolar ihracat yapan sektör, böylece tarihinin en yüksek ağustos ayıihracatına ulaştı. 

Otomotiv, aynızamanda sektör açısından tatil dönemi olması nedeniyle daha önceki yıllardaaylık bazda ihracat liderliğinden indiği ağustos ayını bu yıl ilk kez lidersektör olarak kapattı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Yıl sonuhedefimiz olan 23 milyar dolara adım adım yaklaşıyoruz. Geçen ay başlıca malgruplarından binek otomobillerde ülke bazında artışlar yüzde 209’a varanoranlarda yükseldi” diye konuştu.

Yılın başından buyana yükselişini sürdüren Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi,ağustos ayında çifte rekor kırdı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılarıBirliği (OİB) verilerine göre geçen ay yüzde 23 gibi yüksek bir artışla 1milyar 680 milyon dolar ihracata imza atan otomotiv, böylece tarihinin enyüksek ağustos ayı ihracatına ulaştı. Otomotiv endüstrisi, ayrıca sektöraçısından tatil dönemi olduğu için genelde bazı sektörlerin gerisindetamamlanan Ağustos ayını bu yıl ilk kez lider sektör olarak kapatma başarısı dagösterdi. Endüstrinin Ağustos ayında Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde15 olarak gerçekleşti.

“Türkiye ihracatınınlideri”

OİB Yönetim KuruluBaşkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-ağustos dönemindeyüzde 12 artışla 15 milyar 141 milyon dolar ihracat kaydettiğini ve Türkiyeihracatının lideri konumunu sürdürdüğünü söyledi.

“23 milyar dolaraadım adım yaklaştık”

Sabuncu, “Yıl sonuhedefimiz olan 23 milyar dolara adım adım yaklaşıyoruz. Ağustos ayında malgrubu bazında binek otomobiller, yan sanayi ve otobüs-minibüs-midibüste çifthaneli artışlar olurken, binek otomobillerde ülke bazında artışlar yüzde 209’avaran oranlara kadar yükseldi. Ülke bazında en büyük pazarımız Almanya’yaihracat yüzde 38, ülke grubu bazında en büyük pazarımız AB’ye ise yüzde 29artış kaydettik” diye konuştu.

Binek otomobillerdeülke bazında yüzde 209’a varan oranlarda artış oldu. Mal grubu bazında ihracatartışı ağustosta da sürerken, binek otomobiller, yan sanayi veotobüs-minibüs-midibüste çift haneli artışlar oldu. Otomotiv yan sanayi yüzde12 artışla 724 milyon dolar, binek otomobiller yüzde 57 artışla 586 milyondolar ve otobüs-minibüs-midibüs yüzde 44 artışla 115 milyon dolar ihracatgerçekleştirirken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 11 azalarak 213milyon dolar ihracat yaptı.

Otomotiv yansanayinde en fazla satış yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 22,Romanya’ya yüzde 46, İspanya’ya yüzde 26, İran’a yüzde 44 ve Polonya’ya yüzde30 gibi yüksek oranlarda arttı.

Binek otomobillerde enbüyük üç pazardan Fransa, İtalya ve Almanya’ya sırasıyla yüzde 58, yüzde 209 veyüzde 99 gibi yüksek oranlarda ihracat artışı kaydedildi. Diğer önemlipazarlardan İspanya’ya yüzde 52, İsrail’e yüzde 67 artış oldu.

Eşya taşımaya mahsusmotorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 58azalırken, Slovenya’ya yüzde 11, Fransa’ya yüzde 22 ve Amerika BirleşikDevletler’e yüzde 100 arttı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en önemli pazarlardan Fransa’yayüzde 22, Almanya’ya yüzde 93 ve İtalya’ya yüzde 195 ihracat artışı görüldü.

En büyük pazar olanAlmanya’ya ihracat yüzde 38 arttı

Otomotivin ağustosayındaki yükselişi, ülkeler bazında da kendini gösterdi. Endüstrinin en büyükpazarı Almanya’ya ihracat yüzde 38 artışla 317 milyon dolar olurken, buyükselişte binek otomobiller ihracatının yüzde 99, yan sanayi ihracatının yüzde22 düzeyinde artması etkili oldu. Sektörün ikinci büyük pazarı Fransa’ya yüzde29 artışla 191 milyon dolar ve üçüncü büyük pazarı İtalya’ya da yüzde 81artışla 158 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Diğer önemli pazarlardanİspanya ve İsrail’e yüzde 60 artış olurken, Birleşik Krallık’a yüzde 29 veAmerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 26 düşüş görüldü.

AB, Orta Doğu veAfrika ülkelerine çift haneli artış

Türkiye otomotivendüstrisinin ülke grubu pazarında yüzde 77’lik payı ile en büyük pazarı olanAB’ye ihracat, ağustos ayında yüzde 29 artışla 1 milyar 288 milyon dolar oldu.Ağustosta alternatif pazarlar arasındaki Orta Doğu ülkelerine yüzde 15, Afrikaülkelerine yüzde 23 artış, Amerika ülkelerine ise yüzde 17 azalış oldu.
  BURSA (İHA)

 

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER