Resmi Gazete'de yayımlandı: Katılanlara 600 lira ödeme yapılacak

25 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki tebliğe göre Çiftçi Muhasebe Veri Ağı'na üye olan işletmelere, muhasebe ağına dahil oldukları için katılım desteği verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Katılanlara 600 lira ödeme yapılacak

25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de "ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ" isimli bir tebliğ yayımlandı.

Yayımlanan bu tebliğe göre Çiftçi Muhasebe Veri Ağı'na üye olan işletmelere 2020 yılı için 600 lira ödeme yapılacağı ifade edildi. 

Çiftçi Muhasebe veri Ağına (ÇMVA) sadece Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari katır sisteine kayıt olan işletmeler başvuru yapabilmektedir.

Katılım desteği ödenmesine ilişkin tebliğ'de ise şu ifadelere yer verildi:

ÖDEME YAPILACAK TARIMSAL İŞLETMELER

MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılır.

ÖDEME MİKTARI

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2020 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 7 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

KATILIM DESTEK KAPSAMI DIŞINDA KALACAK TARIMSAL İŞLETMELER

MADDE 11 – (1) ÇMVA katılım desteğinden;
a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,
b) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,
c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,
ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,
d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,
tarımsal işletmeler faydalanamazlar.

TEBLİĞ İÇİN TIKLAYINIZ.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER