EKONOMİYE DAİR YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Tüm dünya pandemiyle mücadeleye hem sağlık hem ekonomi boyutuyla devam ediyor. Aşı çalışmaları ve sevkiyatı tüm dünyada devam ediyor. ABD yeni teşvik paketini tartışıyor. Türkiyede ise, gerek Pandemi koşulları gerekse merkez bankası faiz kararı sonrası hem yönetim değişikliği hem piyasada oluşan negatif konjonktürel dalgalanma arzu edilmeyen ekonomik tesirler oluşturdu. AK Parti Milletvekilleri tarafından meclise sunulan kanun teklifi hem AATUHK’na dair düzenlemeler hem ekonomiye dair çeşitli değişiklik ve düzenlemeler getiriyor. Peki neler geliyor?

  1. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınıyor. Menkul malların satışı, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla yapılabilecek. Borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Diğer yandan, halihazırda fiziki ortamda satışları gerçekleştirilen gayrimenkuller, satış komisyonlarınca elektronik ortamda da açık artırmayla satılabilecek. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenecek. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle AATUH Kanun'a "Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı" başlıklı madde ekleniyor. Buna göre, menkul ve gayrimenkul mallar kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek.

  1. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması  ve halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarının 50 TL’ye çıkarılması teklif ediliyor.
  2. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonu'ndan karşılanması teklif ediliyor.
  3. Yiyecek ve içecek sektöründe çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması,
  4. Bankacılık Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olacak ve bu durumdakiler TMSF ye devredilerek gelir kaydedilecek.

Benzeri şekilde, Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devredilecek.

  1. Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.
  2. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılacak.
  3. Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 uygulanacak.
YORUM EKLE