Felsefî bir problematik olarak 'Sanat' ve 'Eleştiri'

Var mısınız, bu hafta kendimizi ucu bucağıolmayan bir kuyuya ağır çekimde salıverelim? Sakince. Usul usul… O kuyunun hernoktasına nazar ede ede atıverelim hadi…


Felsefe ve o daldan kopan bir bilim dalı: Sanat…


Şöyle ki:


Sanatın temelinde hep bir sorun yatar. İkimanadadır bu. Hem soru edatı olarak hem de bir mesele olarak. Sanat, felsefîbir problematik ve ondan kopan bir parça olarak da hep öyle kalacaktır...Konumuz bu değil...


Mesele şu:


Ne zaman hak ettiği yerde durur sözcükler?


Ve ne zaman yazılanlar ve çizilenler bir resminiçinde anlam kazanır?


Hep bir soru ve sorun vardır temelinde.


Yazanda bir maharet yoktur. Zira kâbiliyet ancakonu anlamlı kılacak ve anlam katacak 'alıcı'dadır her zaman.


Şimdiye dek sanatçılar sadece coşkun duygularınıdışavurmak ve arınmak için kullanmışlardır sanatı. Kendilerine bir anlam katıp,(anlamlandırıp) o içindeki anlamla (her neyse o) 'alıcı'ya bir vebalyüklemişlerdir.


Sanat 'alıcı'da bir sorumluluk duygusu doğurur.


Hatta daha da ileri götürerek şunları dasöyleyebiliriz. Sanat sanat olarak adlandırılığı asırlar öncesinden günümüzesadece 'alıcı' için ortaya konan 'metâ'dır. Dikkat! Tırnak içinde...


Dediğimiz gibi sanatçıda bir meziyet yok bumanada. Ancak anlamda bir mana varsa o da sanatçının ta kendisindedir.


Bu, sanat ve onu işleyen sanatçıyı değersizkılmak şöyle dursun, onu yücelten bir davranıştır 'alıcı' olmak meselesi.Alıcısı olmayan sanat, ne coşkun duyguları ne de ruhsal bir arınmayısağlayabilir üreticisinde. Maksat anlatmak değil, anlaşılmaksa eğer!..


Juliet'eaşık olan W. Shakespeare idi aslında...Peki, Juliet olmasa Shakespeare, Shakespeare olamaz mıydı? Peki Romeo kim ohalde?


Sanat'ın sanat unsuru olarak ortaya konulmasıancak 'alıcı'da anlamlanır. Önümüzde Van Gogh gibi bir örnek dururken daha dabir anlam kazanıyor 'alıcı' olmak meselesi. Sanat damarlarımızda doğan biraşktır, hemfikiriz. Yoksa 'her insan neden bir iş yaratılmış olsun ki?!'


İşte sanatı sanat yapan ve sanatçıyı göklereçıkaran bu meselenin, felsefî bir problematik olarak algılanması buradabaşlar... Ve bu yazıdan sonra da süregelen bir 'sorunsal' (çözümü olup daçözümlenmek istenmeyen!) olmaya devam edecektir sanat... Velhâsıl, sanatınilerlemesi de tam bu noktada başlıyor: Eleştiri...


Güzellik, sanat veeleştiriyle dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgili dostlar.Muhabbetle… 

 

YORUM EKLE