AB'DEN 3 MİLYON EURO'LUK HİBE İÇİN İMZALAR ATILDI

AB'DEN 3 MİLYON EURO'LUK HİBE İÇİN İMZALAR ATILDI

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ankara’dan Denizlili tekstilcilere yönelik 3 milyon Euro’luk hibe müjdesi ile döndü. Kaynağı AB fonları olan hibe için Ankara’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katıldığı bir protokol töreni düzenlendi.

Başkentteki törene aralarında proje uzmanlarının da yer aldığı bir heyetle katılan ve tarihi protokolü imzalayan Başkan Erdoğan, “Şehrimizin teşvik ve desteklerin yanı sıra bu tür finansal kaynaklardan da yararlanması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

Başkent’rte Sheraton Ankara Hotel ve Convention Center’daki İkinci Dönem Çağrı Sonuçları Basın Duyurusu ve Protokol İmza Töreni düzenlendi. Törene; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Oğuz Hamşioğlu ile aralarında DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Törenin açış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Oğuz Hamşioğlu, AB fonlarına yönelik çalışmaları ile kendilerine bu fonlardan faydalanmak üzere teslim edilen projelerin önemli olduğunun altını çizdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Christian Berger,  Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin daha da ileriye götürülmesi anlamında bu tür iş birliklerinin sayısının artırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, KOBİ'lerin Türkiye'nin bel kemiğini olduğunu ifade etti. Son 10 yılda uygulanan programın birçok alanda başarılar sağladığını da belirterek, salondakilere AB'nin özel sektörü geliştirme, bilim ve teknoloji ve kapasite geliştirme başlıkları altında üç farklı destek vereceğini hatırlattı.

“KOBİ'LERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye ve Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında 2007 yılından bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın ikili ilişkilerin artırılmasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Bakan Özlü, "Bu programdaki ana hedefimiz, KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması ve kalkınmasının sağlanması. Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde, milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında kalan 43 ilde, teknik adıyla Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı hayata geçirildi. Bölge ekonomilerinde önemli role sahip sektörlerde, 43 proje uygulandı. Bu kapsamda, KOBİ'ler ve girişimciler için lisanslı depo, ortak kullanım tesisleri, laboratuvar, Ar-Ge merkezi projeleri ile turizm altyapısı projeleri hayata geçirildi. 2014-2020 yıllarını kapsayan ve uygulaması 2026 yılı sonuna kadar devam edecek ikinci dönemde ise, bölge sınırlaması olmadan, tüm Türkiye'den gelen projelere destek verilecek. Rekabetçi Sektörler Programı’nda olduğu gibi yine çok sayıda destek programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkileri geliştiren ve toplumları birbirine yakınlaştıran bir nitelikte hayat bulacak. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında dış ticaret hacmi, her geçen yıl artmakta. Türkiye'nin en büyük ihracat partneri Avrupa Birliği. İhracatımızın yarıya yakını, Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilmekte. Ekonomik alanda fiili olarak sağladığımız bu birlikteliğin, siyasi olarak da taçlandırılması gerekiyor. Türkiye'nin yarım asırlık tam üyelik yolculuğunun, hedefine ulaşması için, AB'nin de adım atmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği'nin 6’ncı büyük ekonomisi konumunda olan ülkemizin, birliğe güç katacağı açık. Ancak, Türkiye'nin aldığı mesafe, üzülerek görüyoruz ki, objektif kriterlerle değerlendirilmiyor ve tam üyelik süreci sürekli erteleniyor" dedi.

PROTOKOLÜ, DTO BAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI
Beraberinde DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İmran Eraslan, Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı IPA Proje Uzmanları Semih Vardar ve Ümit Erol ile Bakan Özlü’nün de yer aldığı törene katılmak üzere Ankara’ya giden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Operasyonel Anlaşma metnini imzaladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: “TOBB’A BAĞLI KABUL EDİLMİŞ 2 ODADAN BİRİYİZ!”
Denizli Ticaret Odası’nın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi’ne yaptığı “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” isimli proje teklifi başvurusu, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak desteklenmeye uygun bulundu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, başvuruların içerisinden seçilen başarılı projelerin sahipleri arasında TOBB’a bağlı sadece iki oda bulunduğuna dikkat çekti. Erdoğan, “Proje, 3 milyon Euro bütçesiyle Denizli’de bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli AB Projesi! Proje sayesinde, DTO üyesi tekstil firmalarının teknik tekstil konusunda bilgisini artıracak eğitimler, katma değeri daha yüksek tekstil ürünlerinin elde edilmesi için analizler ile bu ürünlerin üretimine yönelik firmalara danışmanlık hizmetleri, yurt içi ve dışındaki araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar, teknik inceleme ziyaretleri ve üyelerin kullanabileceği bir araştırma merkezinin kurulması sağlanacak. Bu hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili tüm üyelerle toplantılar ve istişareler yapılarak, yol haritası çizilecek. Projeyi bu doğrultudaki ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde revize etmek amacıyla, anket yardımıyla veri toplamaya başladık. 120 firmadan verilerin derlenmesinin hedeflendiği anket, şu an 100 firmamıza ulaştı. Firmaların konuya ilgi duyduğu ve bilgi edinip projemize katılmaya istekli oldukları görüldü. Firmaların temsilcileri, teknik tekstil konusunda kendileri ve çalışanları için eğitim, ortak kullanıma açık bir laboratuvar ile kaplama ve kompozit ürünlerle ilgili cihazlara ihtiyaçları bulunduğunu belirtti. Seçilen grup firmaları ile Bu konuları daha detaylı olarak ortaya koymak amacıyla Şubat’ta bir çalıştay yapmayı planladık” dedi.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI NEDİR?
Rekabetçi Sektörler Programı'nın Türkiye'nin 81 ilini kapsayan yeni döneminde, imalat sanayi, hizmetler, araştırma ve geliştirme ile teknoloji transferi ve ticarileşme eksenlerinde geliştirilecek projeler için 405 milyon Euro’luk büyük bir kaynak oluşturuldu. 6 Nisan – 6 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönemi kapsamında; "İmalat Sanayi", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" başlıklarında açılmış olan Proje Teklif Çağrıları üzerine sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirmeyi başarıyla geçen ve proje geliştirme sürecini de başarıyla tamamlamaları durumunda desteklenecek proje teklifleri, olgunluk düzeyine göre gruplandırıldı.

900 MİLYON AVRO’LUK BİR BÜTÇEYİ PROJELER ARACILIĞIYLA KULLANDIRAN BİR ÇATI
6 Nisan- 6 Temmuz 2017 tarihleri arasını kapsayan proje teklif çağrısı sonuçlarına ilişkin birinci grupta yer alan projelerin listesi ve ikinci grupta yer alan projelerin listesi 15 Kasım 2017’de bakanlığın web sitesi üzerinden duyuruldu. Proje başvuruları, elektronik ortamda yapıldı. Ayrıca, elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da bakanlığa iletildi. Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği antlaşması çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 900 milyon Avro’luk bir bütçeyi projeler aracılığıyla kullandıran bir çatı program. 2007 yılından bu yana yürütülen programın amacı, Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması. Programın, 2007-2013 yılları arasındaki 43 ili kapsayan ilk döneminde, yaklaşık 500 milyon Euro bütçeyle büyük çaplı yatırımlar hayata geçirildi. Rekabetçi Sektörler Programı’yla, KOBİ'lerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak sağlandı. 2014-2020 yılları arasını kapsayan ve uygulaması 2026 yılı sonuna kadar devam edecek ikinci dönemde ise, bölge sınırlaması olmadan tüm Türkiye'den gelen projeler desteklenecek. Yeni dönem destekleriyle, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılmasına, cari açığın azaltılmasına, bilim ve teknoloji alanında kamu ve özel sektör ortaklığının artırılmasına ve KOBİ'lerin yenilik yönetim kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, öncelikli hedef. Bu kapsamda, "İmalat Sanayi", "Hizmetler (Turizm) ve Yaratıcı Endüstriler", "Araştırma ve Geliştirme", "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" başlıklarında olmak üzere dört ana faaliyet alanındaki projeler kabul edildi.

 

HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 12:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER