Ankara’da görev yapan ilk silahlı birlik, Denizlili zeybeklerden oluştu

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında korumalığını üstlenen atlı zeybek müfrezesi Denizli’den gönderilmişti. Şevket Süreyya Aydemir bu konuyu ‘İkinci Adam’ kitabında şöyle yazıyor; “…..O günlerde yarı yaya yarı atlı 120 kişilik bir zeybek müfrezesi Albay Refet Bey tarafından Denizli taraflarından Mustafa Kemal’in emrine, daha doğrusu korumasına gönderilmiştir.”

Ankara’da görev yapan ilk silahlı birlik, Denizlili zeybeklerden oluştu

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında korumalığını üstlenen atlı zeybek müfrezesi Denizli’den gönderildi. Şevket Süreyya Aydemir bu konuyu ‘İkinci Adam’ kitabında şöyle yazıyor; “…..O günlerde yarı yaya yarı atlı 120 kişilik bir zeybek müfrezesi Albay Refet Bey tarafından Denizli taraflarından Mustafa Kemal’in emrine, daha doğrusu korumasına gönderilmiştir. Günler ve günler süren bir yolculuktan sonra, bozuk düzen zeybek müfrezesini Ankara girişinde karşılayan Vali vekili Yahya Galip bu yaman kuvveti görünce ellerini gökyüzüne kaldırıp şükreder ve ‘Yarabbi, bu günleri de gördük, sana şükür’ der”.

İstanbul’da Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Albay İsmet (İnönü) Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya gelmesi üzerine 8 Ocak 1920 günü Ankara’ya gelir.

Mustafa Kemal Paşa, o günlerde, Ankara’da, şehrin dışındaki, Ziraat Mektebi’nde kalmaktadır. İsmet Bey, Ordu’nun en seçkin kurmaylarından biridir. Ankara’ya gelir gelmez ilk dikkatini çeken olay, Mustafa Kemal’in kişisel olarak korumasız oluşudur. Ankara’da bir manga bile asker yoktur. Emniyet Müdürü vekili Cemal (Bardakçı) Bey’in emrinde on onbeş kadar sınırlı sayıda bir polis gücü vardır.

‘En büyük tehlike, en yakın tehlikedir’ derler. Ankara’daki tehlike de, isyanlar ve isyancılardır. Onlar, sanki Ziraat Mektebi’nin kapısında gibidirler. Geceleri etraftan silah sesleri gelmekte, Ziraat Mektebi’nde kalanlar, Mustafa Kemal Paşa dahil, gece yarıları elde silah mektebin bahçesinde nöbet tutmaktadırlar. Millî Mücadele’nin iki önderi; Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa.

Mustafa Kemal Paşa için bir koruma birliği kurulmasının gerekliliğini gören İsmet Bey, durumu Nazilli’de Demirci Mehmet Efe’nin yanında bulunan Albay Refet Bey’e aktarır ve silahlı bir birlik oluşturup Ankara’ya göndermesini ister. Refet Bey durumu Demirci Mehmet Efe’ye aktarır. Efe’nin kızanlarından böyle bir birliğin oluşturulup Ankara’ya gönderilmek istenmesi, Efe’nin gururunu okşar. Mutlu olur. Mutluluğu, eşkiyalıktan yeni kurtulmuş kızanlarına böyle bir değer verilmesindendir.

ZEYBEK MÜFREZESİ, NAZİLLİ’DEN YOLA ÇIKAR

Sökeli Ali Efe’yi çağırır; “Kızanlar arasından atmış süvari, atmış piyade seç. Hepsi senin gibi gözü pek, civanmert, boylu poslu olsun. Kemal Paşa’yı korumakla görevlendirilecekler. Ankara’ya gidecekler” der. Kızanlar içinde boylu poslusu pek yoktur. Hepsi çapulcu gibidir. Sökeli, yine de, yüzü gözü düzgünlerini ayırır.

Albay Refet, hazırlanan birliği denetler, eksiklerinin giderilmesini sağlar ve Süvari Komutanı Üsteğmen Şerif (Güralp) Bey komutasında Ankara’ya gönderir. Ankara’ya yola çıkmadan önce de, ‘Zeybek Müfrezesi’ adı verilen birliğe, Demirci Mehmet Efe ile Albay Refet ve Albay Şefik’in önünde bir resmî geçit yaptırırlır. Zeybek Müfrezesi, Nazilli’den yola çıkar, şiddetli kış koşulları içinde ve tam 10 gün sonra, perişan bir halde Ankara’ya ulaşır.

“DENİZLİ TARAFLARINDAN MUSTAFA KEMAL’İN KORUMASINA GÖNDERİLMİŞTİR”

Şevket Süreyya Aydemir bu konuyu ‘İkinci Adam’ kitabında şöyle yazıyor; “…..O günlerde yarı yaya yarı atlı 120 kişilik bir zeybek müfrezesi Albay Refet Bey tarafından taaa Denizli taraflarından Mustafa Kemal’in emrine, daha doğrusu korumasına gönderilmiştir. Günler ve günler süren bir yolculuktan sonra, bozuk düzen zeybek müfrezesini Ankara girişinde karşılayan Vali vekili Yahya Galip bu yaman kuvveti görünce ellerini gökyüzüne kaldırıp şükreder ve ‘Yarabbi, bu günleri de gördük, sana şükür’ der.” Ankara’da, bundan böyle silahlı bir birlik görev yapacaktır.

Daha sonra bu birliğe Kuzey Anadolu’nun 70 kadar yağız delikanlısı eklenir. 70 kişilik bir atlı birliği de Kılıç Ali Antep’ten getirir. Ege’nin Zeybekleri, Karadeniz’in Uşakları, Antep’in Şahinleri birleşirler ve 1920 yılının Temmuz ayında Yüzbaşı Hakkı (Tekçe) Bey komutasında resmen kurulan, Mustafa Kemal Paşa’yı korumakla görevli Muhafız Takımı’nın çekirdeğini oluştururlar.

YARIN; DENİZLİ, DEMİRCİ MEHMET EFE’NİN KENTTE GELİŞEN OLAYLARIN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNİ TERCİH ETMİŞ…

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER